Rechercher

Informations à propos de l'amateur Davignon Sadi

Report

(20/03/2013) De geschiedenis van de Belgische duivensport: Sadi Davignon (Brussel, BE), opgetekend in 1941

De bekende Brusselse kampioen spreekt ons over zijn duiven... Wie in Brussel kent er de vriend Sadi niet? Zij die hem niet kennen zijn geen Brusselaars, of beter gezegd: geen duivenliefhebbers.