Rechercher

Informations à propos de l'amateur blomme Philip

Report

(04/02/2013) Philip Blomme (Adegem, BE): Stunt van formaat vanuit Cahors

Philip, een duivenmelker met de zogenoemde “kleine mand”, maakte afgelopen seizoen “de uitslag van zijn leven”. Zijn 1° en 2° afgegeven duif vielen omzeggens samen op de plank, ze vlogen 5° en 7° nationaal tegen 8.348 duiven vanuit Cahors.