T Zal Wel Gaan

  • 74 followers

resultaat bonverkoop 29-01-2021

zie hierbij gevoegd de lijst van de verkoping

met vermelding van geschonken bons -  het geboden bedrag en de koper

gelieve het geboden bedrag binnen de 7 dagen te storten op volgend reknr : BE41  7380  2993  3010  DUIVENCLUB BEVEREN

indien u een telnr wenst te bekomen van een schenker kan men mij opbellen 0476 680669