شوش دانیال

  • 3 followers

پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال برگزارگردید. (12/01/1397)

‍ بنام خدا 
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد.
تاریخ رهاسازی:۱۳۹۷/۰۱/۱۲
✌️✌️✌️✌️✌️✌️
تعدادشرکت کنندگان ۳۲نفر