شوش دانیال

  • 3 followers

پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد. تاریخ رهاسازی:۱۳۹۷/۰۱/۱۲ (20/05/2018)

بنام خدا 
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد.
تاریخ رهاسازی:۱۳۹۷/۰۱/۱۲
✌✌✌✌✌✌
تعدادشرکت کنندگان ۳۲نفر