شوش دانیال

  • 3 followers

جشن قهرمانی کلوپ شوش دانیال (ع) 96-97

جشن قهرمانی کلوپ شوش دانیال (ع) 96-97
به نحوه بسیار خوبی برگزار  گردید

تاریخ برگزاری جشن 02/05/97

که به میهمانی جمع کثیری از بزرگان این رشته در ایران و عراق برگذار  گردید

قهرمانان این دوره به شرح زیر میباشند 

قهرمان (افتخاری) مسافت بلند 870 کیلومترهوایی آقای اسد سگوند

قهرمان مسافت 750 کیلومترهوایی آقای ایمان سگوند

قهرمان مسافت 600کیلومتر  هوایی آقای علی پاپی

قهرمان مسافت 480 کیلومتر هوایی احمد منصوری

قهرمان مسافت 360 کیلومتر هوایی آقای حاج مجید سگوند

قهرمان قهرمانان مربی ارزشمند آقای احمد منصوری

در انتهای جشن از زحمات مدیران زحمت کش این کلوپ آقایان علی رستاک و آقای ایمان سگوند  تشکر و قدردانی شد