Gans Alleen

  • 21 followers

Rouwbericht

Het bestuur, de liefhebbers en de medewerkers van de duivenmaatschappij "Gans Alleen" van Torhout bieden de familie en de vrienden van GEORGES PICEU  hun oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Georges was jarenlang een gewaardeerd lid van onze maatschappij

Condoleren kan via deze link

Het bestuur,