Rechercher

Kampioni

Infos
Anëtarët / Members

(26/11/2013) Anëtarët / Members

  Fatmir Kika Bexhet Bllaca Mexhit Gjylderen Ergjymen Nobërdali Beqir Smolica Gafur Latifi Fadil Hetemi Nexhat Gashi Asim Qela Faruk Qyqalla Hivzi Musliu Isuf Leci Dalip Brahimi
 

Information club

Kampioni

"Kampioni" është klubi i parë i postierave i formuar në Kosovë
The first registered club for racing pigeon in Kosovo is "Kampioni"

Adresse:
Andrea Gropa 32
10000 Prishtinë
Kosova 
Téléphone:
+377 44 265 335 
Manager: