Rechercher

3de Grote Barbecue (Heropstanding)

Flight information:
Date du concours: 30/04/2012 Conditions de vols: -
# participants: - Distance: -
# pigeons: - # views: 791
Résultats: Download results to file Download results to file
Duivenmaatschappij
HEROPSTANDING"
Rolnummer 44750
't Angereelstraat 99
 9400 APPELTERRE
e-mail : heropstanding@scarlet.be	Appelterre, Postdatum

Mevrouw,
Mijnheer,

Het bestuur en de leden van

Duivenmaatschappij
"Heropstanding"
Appelterre

hebben het genoegen u en uw familie uit te nodigen op hun

3de GROTE BARBECUE.

Dit festijn gaat door op dinsdag 1 mei van 11.30 tot 19.00 uur

in :

Café - Feestzaal "JEMPY"
't Angereelstraat 99 (Station)
APPELTERRE

Menu :
Kotelet + Brochette + Spek + Worst
Groenten naar keuze

Dit aan de prijs van € 13 , kindermenu € 7.

Verzorgde bediening - hartelijk onthaal - lekker eten.

Het Bestuur :

	VAN HECKE Freddy	VANDERROOST Dirk	GROENINCKX Victor

	MILLE Paul	VAN SNICK Frans