DE ZOMERVLIEGERS

  • 26 followers

hoklijsten en ringen 2021

MEN KAN DE HOKLIJST VOOR 2021 NOG BINNENBRENGEN TOT UITERLIJK ZONDAG 15 NOVEMBER 2020.

ER IS EEN BRIEVENBUS VOORZIEN ACHTERAAN HET LOKAAL (INKORVINGSLOKAAL) OM IN TE DEPONEREN.

DE HOKLIJST (2 DELEN) MOET VOLLEDIG EN ONDERTEKENT TERUGGEBRACHT WORDEN.

HET GEDEELTE VOOR DE LIEFHEBBER WORDT AFGESTEMPELD EN TERUGBEZORGD.

INDIEN ER WIJZIGINGEN MOETEN GEDAAN WORDEN VOOR DE PERSOONLIJKE GEGEVENS, GELIEVE DIT IN HET ROOD TE DOEN.

VERMELD ZEKER EEN TELEFOONNUMMER OF E-MAIL ADRES. (VRAAG VAN DE KBDB)

OOK DE RINGEN VOOR 2021 KUNNEN BESTELD WORDEN.

DE BETALING GEBEURD VIA STORTING OP DE BANKREKENING VAN DE ZOMERVLIEGERS: BE02 7360 6837 2940

MET VERMELDING VAN HOKLIJST + AANTAL RINGEN