DE ZOMERVLIEGERS

  • 26 followers

De Schuyter Marc

DE GEPLANDE TENTOONSTELING KAN, GEZIEN DE NIEUWE CORONAMAATREGELEN, NIET DOORGAAN.

VERDERE INFO KOMT NOG;

 

 

WEGENS GEZONDHEIDSREDENEN STOPT
DE SCHUYTER MARC.

DE DUIVEN (KWEKERS – JAARLINGEN – JONGE)

ZULLEN TEN TOON GESTELD WORDEN

IN HET LOKAAL (ACHTERAAN)

OP ZATERDAG 14 NOVEMBER 2020

VANAF 14H00 TOT 17H00

MEN KAN CONTACT NEMEN

MET MARC TER PLAATSE OF 0478/290102

HIJ WAS IN 2019 KAMPIOEN

BIJ DE ZOMERVLIEGERS MET:

• CLERMONT JONGE
• HALVE FOND JONGE

HEEFT IN 2020
VIJF EERSTE PRIJZEN BEHAALD.