de verbroedering poperinge

  • 20 followers

Op de vluchten van deze week 24/07/2021

Aan alle eerste  prijswinnaars 5 euro van de kas Verbroedering Poperinge 

De 25 kg duivenvoer op de volgende vluchten :

op Clermont jongen Coppenolle V en Capoen W/T .

op Fontenay jongen : Coppenolle V en Debal R/A

                     oude  :  Bailleur G en Lahaye J/P

De ereprijs van DE VERBROEDERING  POPERIGE  op de vlucht uit Fontenay is voor COPPENOLLE VALERE .

Volgende week vlucht uit Brionne en Arras  met inkorving op Vrijdag avond  op het gewone uur  -- geen leerduiven op Brionne .

Van het bestuur