de verbroedering poperinge

  • 18 followers

Gratis prijen en kampioenschappen

Gratis : bon van 5 euro voor Baron W en Delaere O bij de oude en bij de jongen voor Loncke J en Moerman D .

Gratis duiven voer  zakken van 25 Kg voor de volgende liefhebbers Delaere O - Casteleyn R - Cleenewerck R /P - Logie W - Devos D .

Kampioenschap bij de oude  1 Cleenewerck RP  20 euro         Kampioenschap bij de jongen  1 Devos D 20 euro .

                                               2 Cleenewerck  RP 15 euro                                                          2 Loncke J 15 euro .

                                               3   Delbaere   M       15 euro                                                          3 Casteleyn R  15 euro .

                                               4    Devos D             10 euro                                                          4 Devos D      10 euro .

                                               5  Cleenewerck RP   10 euro                                                         5 Casteleyn R  10 euro .

                                               6  Baron W                  5 euro                                                          6  Logie W        5 euro .

Tandem kampioen bij de oude  Devos / Delaere  elk 15 euro  -- bij de jongen   Devos  / Capoen W en TH  elk 15 euro .

Einde Corona jaar , het bestuur dankt iedereen voor de mede werking zowel  de leden als  de helpers  ,dit voor de goede  verstandhouding en het opvolgen van de corona reglementen

Bedankt en we hopen op een beter 2021  . Houd het gezond .

Uitbetaling prijsgeld op 17 oktober om 19 uur   met versnapering .

Het bestuur .