De Arend

  • 76 followers

p/a Nijverheidsstraat 79A,
8791 Beveren-Leie
0475/40 86 73
Alisha Valcke
website

ADRES Inkorvingen 2020 :Guldensporencollege Gullegem,
Oude Iepersestraat 65,
8560 Gullegem

Titre Type Date
Vluchtbeschrijving Bourges New du club 24-05-2022
Chateauroux 21-05-22 Résultat 21-05-2022
vluchtbeschrijving Chateauroux New du club 17-05-2022
VLUCHTKALENDER EN INFO 2022 New du club 12-05-2022
info-vergadering 10/05/22 New du club 07-05-2022
INFO SEIZOEN 2022 New du club 13-03-2022
Info feest en afhaling ringen New du club 28-12-2021
voorbieden bonverkoop + covid safe info New du club 03-11-2021
uitbetaling prijsgelden 2021 New du club 27-10-2021
bonverkoop New du club 25-10-2021