باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان بم

  • 3 followers

تاریخ مسابقات


احتراما به اطلاع مربيان و پرورش دهندگان کبوتران مسافتی رسانده می شود:
*اولین دوره مسابقات باشگاه کبوتران مسافتی بم*
اين باشگاه در نظر دارد اين دوره از مسابقات خود را در سال 98 مسابقاتی به مسافتهای:

پيش مسابقه(انفرادی) *240کيلومتر* هوايي در تاريخ:1398/11/15

مسابقه اول *270 کيلومتر* هوايي در تاريخ:1398/11/20

مسابقه دوم *370 کيلومتر* هوايي درتاريخ:1398/11/27
برگذار نمايد که در صورت موفقيت مربيان در مسافتهاي قيد شده جهت رکورد گيری (اختياری) *مسابقه ای به مسافت 550 کيلومتر هوايي از اردکان يزد* برگذار می گردد

اميدواريم مربيان وشرکت کنندگان عزيز بتوانند با درخشش و موفقيت خود به افتخارات اين باشگاه بيافزايند