باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان بم

  • 3 followers

قهرمان 550کیلومتر هوایی اقای سجاد حجت ابادی

با عرض تبریک خدمت قهرمان سجاد حجت ابادی مرد اخلاق و مرام و دیگر مربیان این باشگاه که توانستند از ۵۵۰کیلومتر هوایی از مبدا میبد یزد به بم کبوتر نشوندن

ان شا الله در سال جدید شاهد قهرمانی های فراوان از باشگاه بم باشیم