alborz stars racing pigeon club

  • 3 followers

2021

Ramin Hedayati 
با عرض سلام خدمت همه علاقمندان و مربیان کبوتران مسافتی ایران زمین

کلوپ  کبوتران مسافتی
⭐️⭐️ستارگان البرز⭐️⭐️
درنظر دارد برای سال ۱۴۰۰/۹۹ مسابقاتی را باشعار حمایت از حیات وحش و محیط زیست از مبدا نهایی بازرگان به مقصد استان البرز به مسافت تقریبی ۷۰۰ کیلومتر هوایی برگزار نماید .

لیست مربیان شرکت کننده در مسابقات  این دوره 
کلوپ کبوتران مسافتی ستارگان البرز
به شرح زیر می باشد:

          🕊️1-یوسف بدوی
          🕊️2-محمد زکی زاده
          🕊️3- محمد رضا کریمی
           🕊️4-رامین هدایتی
           🕊️5-حسن صفرپور
           🕊️6-بهروز بامدی
           🕊️7-علی رمضانی
           🕊️8-امیر دانشور
           🕊️9-احمد حسن پور
           🕊️10-حسین قاضی
           🕊️11-حامد حجازی
           🕊️12-شهاب کوهی
           🕊️13-مصطفی  نصرتی
           🕊️14-احمد شورگشتی
           🕊️15-محسن خمسه
           🕊️16-محسن صادقی
           🕊️17-محمد آزادی خواه
           🕊️18-آرش صادقی
           🕊️19-محمود ضابط
           🕊️20-علیرضا عابدی
           🕊️21-بهمن شجری
           🕊️22-حمید قاسم خانی
           🕊️23- بهروز یاوری
           🕊️24-بهزاد عبدالله خانی
           🕊️25-ناصر جعفری   
           
👇👇👇👇👇👇👇👇                      
 مسافت های هوایی تعیین شده در کلوپ مسافتی ستارگان البرز به شرح ذیل می باشد؛
مسافت کوتاه:چپ چپ ۳۰۰ کیلومتر
مسافت متوسط:بستان آباد ۴۷۰ کیلومتر
مسافت بلند:بازرگان ۷۰۰ کیلومتر 
تاریخ شروع و اتمام مسابقات از ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ تا ۱۴۰۰/۰۱/۲۰میباشد.

 
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
از طرف
کلوپ کبوتران مسافتی
                                                         ⭐️⭐️ستارگان البرز⭐️⭐️
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
 هیئت اجرایی مسابقات 
 آقایان
 رامین هدایتی
محمدرضا کریمی 
محمد زکی زاده 
برای همه مربیان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم
 🙏🏻🌹🙏🌹