Rechercher

Programme des concours

(08/10/2013) RFCB présente programme des concours 2014

La RFCB présente son programme des concours pour la saison 2014. Contrairement à l'année passée qui présentait 16 week-ends de concours nationaux, en 2014 il y en a pour le moment seulement 15 au programme. Le week-end du 13 septembre reste encore un point d'interrogation.

(08/10/2013) KBDB stelt vluchtkalender 2014 voor

De KBDB heeft de vluchtkalender voor 2014 voorgesteld. In tegenstelling tot vorig jaar, toen er 16 nationale vluchtweekends waren, zijn er voorlopig slechts 15 weekends met nationaals ingepland. Achter het weekend van 13 september staat voorlopig nog een vraagteken.

(15/05/2013) Union Brabançonne a fini son programme des concours 2013

Union Brabançonne a fini son programme des concours 2013.

(15/05/2013) Brabantse Unie heeft vluchtprogramma 2013 afgewerkt

De Brabantse Unie heeft haar vluchtprogramma voor komend seizoen klaar.

(11/10/2012) Communiqué RFCB: Programme des concours 2013

La RFCB a tout juste publié le programme provisoire des concours 2013. Les changements les plus importants: il y a 6 concours de grand demi-fond en plus et tous les internationaux seront lâchés le vendredi.

(11/10/2012) Mededeling KBDB: Vluchtkalender 2013

Het vluchtprogramma 2013 van de KBDB is uit. Belangrijkste wijzigingen, er komen 6 grote halve-fondvluchten bij. Alle internationaals los op vrijdag.