Vandeputte-Vanden Hende (Beersel, BE): samen al 38 jaar lang topresultaten - deel I

Vandeputte-Vandenhende uit Beersel, het verhaal van 2 vrienden die al 38 jaar lang, jaarlijks top-uitslagen weten te behalen! In deel I bespreken we de periode tot 2000.

Om Deel II te raadplegen : klik hier

Beersel
Een eindje voorbij de top van de Beerselberg, komen we in de Panoramalaan bij het eerste deel van onze tandem: Gerard Vandeputte(59), Kortrijkzaan van geboorte maar opgegroeid  op de boerderij van zijn ouders aan de voet van de Knoktenberg te Russeignies ( Rozenaken in het nederlands)en  vandaag wereldberoemd in de duivensport dankzij Casaert-Sénechal.  Gerard doorliep de lagere school te Russeignies in het Frans, trok nadien naar het College te Ronse waar hij Grieks-Latijnse volgde in het Nederlands. In het midden van het schooljaar van zijn 3de Grieks-Latijnse werd zijn vader getroffen door 2 opeenvolgende hartaanvallen en besloot zijn studies te stoppen op 15-jarige leeftijd om het werk van zijn vader voort te zetten op de boerderij maar al snel bleek dat een Grieks-Latijnse opleiding onvoldoende was om met landbouwmachines om te gaan, daarom besloot Gerard om tijdens de winter Landbouwschool te volgen in Doornik, opnieuw in het Frans!

Gerard hield van de boerenstiel en had graag de boerderij gemoderniseerd en een coöperatieve opgericht maar wegens zijn wankele gezondheid, durfde vader niet te investeren  en toen Gerard een job als ambtenaar in de Europese hoofdstad aangeboden kreeg , vertrok hij na lang aarzelen uitgerekend op zijn 19de verjaardag in 1972 naar Brussel.


Van links naar rechts Jozef Vanden Bosch, Mevr. Xavier Vanden Bosch, Gerard Vandeputte en echtgenote
bij de prijsuitreiking als algemeen kampioen "Derby Hainaut" 2007


Van links naar rechts: Xavier Vanden Bosch, Gerard Vandeputte en Omer Vanden Hende


Gerard Vandeputte en Omer Vanden Hende

Zijn vader speelde met de duiven op de boerderij en zo leerde hij Omer Vandenhende, tweede deel van de tandem, kennen bij een inkorving in het lokaal van G.Carteus te Ronse en van het één kwam het ander en in 1975 werd de tandem Vandenhende-Vandeputte een feit. Omer (84 ondertussen en verblijvend in een rusthuis te Beersel maar op zaterdag steeds paraat om de duifjes te zien vallen)) is een geboren en getogen Ronsenaar die de  knepen van de duivenstiel leerde van zijn vader die in Ronse en omstreken bekend stond als een zeer fijne liefhebber. Aanvankelijk bestond hun kolonie uit duiven van  Roosens Marc en R. Van Spitael dit alles via een vriend van Omer.

In 1977 werden 2 broers van de 1ste Nat. Limoges van Willequet Gebr. aangekocht die vlug een meerwaarde bleken te zijn. Ondertussen had Gerard een goede band opgebouwd met G. Carteus en in 1978 kwam er de eerste versterking in de vorm van eieren waaruit  2 zussen en een broer van zijn wereldberoemde “ Marathon”( = eigen broer v.d. vader v.d.” Super Limoges Carteus) werden geboren en dit voor de prijs van 1000 Belgische franken: ja, U leest het goed, 25 Euro !!!

Goede uitslagen konden niet uitblijven en ondanks het kleine getal aan weduwnaars ( er was slechts plaats voor 20 weduwnaars, oude & jaarlingen samen), werd menigmaal het vuur aan de schenen gelegd van de toenmalige vedetten in het lokaal Lessen. In 1983 verhuisde Omer naar het Brusselse Evere alwaar een nieuwe start werd genomen bekroond met successen dankzij de “ Zwarte Barcelona” die  in 1984 de 721ste Nat. Barcelona wist te winnen en dit als jaarse duif. Later won hij nog eerste prijzen vanuit Montauban, Brive, Lourdes en Perpignan ! Hij was kleinzoon van een zuster van de “ Marathon Carteus”.

In 1987 kwam er echter een noodgedwongen verhuis van Omer waardoor deze goedspelende tandem tijdelijk forfait moest geven. De beste duiven werden ondergebracht bij een 3-tal vrienden w.o. Carteus G. Gelukkig vonden Gerard en zijn lieftallige echtgenote Marie-France in 1988 het huis van hun dromen te Beersel en in augustus van datzelfde jaar werden er nieuwe duivenhokken opgetrokken en kon de tandem zijn geliefkoosde hobby herstarten maar ditmaal onder de naam Vandeputte-Vandenhende.

In 1989 werd beslist de volledige kaart Carteus te trekken en zodoende werden aldaar enkele jongen uit de toppers gehaald: 2 halfzussen van de “ Bonten Barcelona”, 2 zonen uit eieren van “ De Tulle”, 1 zoon en 1  dochter uit de “ 490”, een zoon uit de “ 310” ( deze laatste 3 allen broers v.d. legendarische “ Super Limoges” ) en “ De Klaren Carteus” als zoon v.d. “ Kleinen Blauwen 924”. Deze duiven alsook de “ Zwarte Barcelona” hebben de basis gelegd van een kolonie dat tot op heden jaarlijks bij de kampioenen hoorde. Zij zijn ouders, grootouders en overgrootouders van verschillende topduiven zoals : “ Oude Narbonne”(5 x 1ste Narbonne te Beersel), “ Favori Tonton” ( 18/18 op de fond), “De Favori” “ De Witneus”, “ Het Voske” ( 23 prijzen op de fond), “ The Magic”( één der allerbesten tot 800km), “ Vale Barcelona”, “ Narbonne”, “ Den 20” ( super-vlieger en nu stamvader), “ Béziers”, “ Limoges”, “ St.Vincent”, “Jarnac”, “ De Pau”, “ De Zot”, “ Perpignan”….

Enkele stamduiven