Duivenogen in kleurrijke afbeeldingen, een reeks kampioenen uit het hok G. en M. Vanhee (Wervik, BE)

Duivenogen van een reeks kampioenen kweek- en vliegduiven, hoe Gerard Vanhee uit Wervik ze graag zag en beoordeelde.

In volgorde van opbouw en uitbouw van een basis-duivenstam geven wij in volgorde de diverse ogenkleuren en goede kenmerken.
Foto's I tot IX vormen één lijnenteelt.
Foto X is de beroemde « Motta ».

3469622-57 - « De Oude Zwarte Remi Stichelbaut ».
           V. - 3037744-54 - « De Oude Zwarte Rem; », AIois Stichelbaut.
           M. - 3266057-55 - « De Zwarte Witpen » van Emiel Stichelbaut.
 Deze foto, genomen op een ouderdom van 16 jaar, schijnt de minst goede te zijn.
 Nochtans is de verkenningscirkel rondom de pupil nog zeer goed zichtbaar en de  geel-rode kleur in een wase kleur omweven toont onmiddellijk dat « De Oude  Zwarte Remi» nog van flinke ogenkwaliteiten is voorzien. Zie de gele stralen uitgaande van de verkenningscirkel die eerder op een zaag gelijken.

3002042-59 - « De Blauwe Atomique ».
Ie prijs Nationaal Limoges 1962.
          V. - 3469622-57 - « De Oude Zwarte Remi », G. Vanhee.
          M. - 3290991-55 - « Bliksem-duivin » H.V.R.
Dit is een excellent oog, dat de ware afstandskwaliteiten weergeeft. Men kan gemakkelijk zien hoe het basisteken — dit is de volle komplete cirkel van de breedte rondom de pupil en nog vóór de iris — heel breed is. Het wijst er op dat het een goede fondvlieger is. Bemerk de bergachtige kleureneffekten, de richting van het oog naar voor en de kleuren die mooi worden opengespreid door allerlei weefsels die naar het einde van het oog uit elkaar lopen.

3100022-63 - «De Zwarte Atoomduivin ».
Is zuster van « Blauwe Atomique », zie foto II.
Werkelijk een prachtig oog waarin de verkenningscirkel mooi te herkennen is. De sterk geel-rode kleur, vertrekkend in de iris zijn kentekenen van een zeer goede kweekduivin. Het oog ligt duidelijk naar voor, met pupil en bekspleet op een gelijke lijn.

3426726-66 - « Blauwe Atoom Kweker ».
          V. - 3002042-59 - « Blauwe Atomique », zie foto II.
          M. - 3100212-65 - « Barcelona-duivin » of Ie prijs Provinciaal Poitiers.
Deze is duidelijk verwant aan « Foto II ». Afstammend van dezelfde vader maar uit een andere moeder, is het duidelijk dat de «Blauwe Atoom » niet dezelfde hoge hoedanigheden bezit als I en II. De scherpheid van de kleuren ontbreekt duidelijk. De verkenningscirkel is kompleet en het oog goed naar voor gericht. « De Blauwe Atoom Kweker » is nochtans altijd een extra stamvader geweest.


3110073-70 - « De Crayonné Atoom».
Is zoon van de Blauwe Atomique », zie foto II.
 Duif met rijke kleuren in de iris en een duidelijke zaag vertrekkend van de verkenningscirkel. Dit is het type lange afstandsvlieger, én kweker met uitzonderlijke ogenkwallteiten.

3102021-72 - «De Zwarte Atoom»
          V. - 3426726-66 - « Blauwe Atoom Kweker », zie foto IV.
          M. - 3101425-71 - « Zwarte Ijzeren duivin ».
Dit is het oog van een der fameuze kleppers uit het hok Vanhee, Bezie de halve verkenningscirkel vooraan in het oog, de grote zaag vertrekkend van de verkenningscirkel ontbreekt eveneens, behalve dan voor het achterste gedeelte van het oog. Het oog ligt hoog in de kop en dit bij de opening van de bekspleet. Aan streepjes ontbreekt het niet en specialisten in ogenkwaliteiten zoals Engelsen die bij Vanhee op bezoek waren, betitelden deze duif als een der besten uit het hok.

3102792-72 - «De Crayonné Witpen ».
          V- - 3372943-59 - «De Oude Crayonné Devriendt ». Kleinzoon van de «Zwarteband», Osc. Devriendt ; grootvader van de « Benoni », Pol Bostyn.
           M. - 3100022-63 - « De Oude Zwarte Atoomduivin », zie foto III.
Hier ziet men een echte olieschilderij. Het is een prachtig oog en een extra duif. Kijk naar de algemene kenmerken, hun rijkdom en diepe kleurenschakeringen, Dit soort ogen spreekt als het ware tot U. De zaag rondom de verkenningscirkel is zeer mooi ontwikkeld. Voortgaande op dit prachtig oog, wordt dit een der beste kweekduiven uit het hok
Vanhee.

3102045-72 - «De Geschelpte Ijzeren Atoom».
          V. - 3110073-70 - « De Crayonné Atoom », zie foto V.
          M. - 3101178-70 - Geschelpte uit « Patrick » en « Limoges », Lietaer.
Hier zien wij nogmaals een zeer goed oog, vol met afstandskwaliteiten. De meest gewenste zaag rondom de verkenningscirkel is duidelijk. Het is het type duif waarvan veel mag verwacht worden.

3110081-70 - «De Vale Atoom».
 4e Nationale Asdiiif Fond 1972.
           V. - 3049095-63 - « De Vale Vander Espt » (Desmidt).
           AI. - 3100022-63 - « Oude Zwarte Atoom », zie foto III.
 Draagt veel gelijkenis met foto VI.
Mooie zaag rondom de iris waarvan de verkenningscirkel nauwelijks te zien is.  De uitstraling van de kleuren naar achter in het oog, duidt duidelijk op een  extra afstandvlieger.

3100031-63 - «De Motta ».
          V. - 3404130-59 - « De Oude Vander Espt ».
          M. - 3100050-62 - « Blauwe Monsieur-duivin ». Zuster van de Ie prijs Nationaal Libourne 1962.
« Motta » is niet verwant aan de afbeelding I tot en met IX. Dit oog bezit veel goede kwaliteiten. Het basiskenmerk is een goed rijk donker geel. Er is wel bepaald een goede samenstelling aanwezig. De afstandslijnen zijn zeer duidelijk zichtbaar en de zaag is betrekkelijk goed. Bemerk de grote uitstralingen rondom het oog. Dit is de duif waarvan wij weten dat het een groot kampioen was en zijn afstammelingen eveneens zeer goede duiven.

Twee prachtige ogen uit bet Hok Gallez.

De twee foto's 34 en 36 werden genomen door Dr. Robey Joyce uit Pretoria - Zuid-Afrika, dag dat hij op bezoek was te Meulebeke en een voorbereidend werk   leverde voor zijn prachtig boek «Onspan met wedvlugduiwe », en waarvan de eerste druk in 1970 verscheen.
Foto 36 toont 3347530-62, de fameuze « Averechtsen», oud ras Gallez uit de Cattrysse-stam, lijn van de « 45 » en « Oude Witoogduivin » van de Gebroeders Cattrysse.
Hij won kopprijzen van 185 tot 754 km.
Zijn dochter won in 1965 de Ie prijs Limoges.3273665-63 - « De Oude Goede Blauwen ».
Hij won 3 x Ie prijs Clermont - 185 km.
          4 x 2e prijs Clermont.
          Ie en 2e prijs Dourdan - 284 km.          enz.
Stamt eveneens uit de oude Cattrysse-stam.
De twee ogen 36 en 34 typeren de oude Cattrysse- en Vanbruaene-stam uit de lijn van het beroemde kweekkoppel :

« Goliath I » 1951 (zoon « 45 » x « Oude Witoogduivin Cattrysse » en « Hertogin » 1953, uit kruising Norman x Gallez of twee rechtstreekse duiven van André Vanbruaene.

De gevaarlijke Pokken - Difterie.

Prachtige kleurenfoto's, eveneens het werk van Medisch Dokter Robey Joyce uit  Pretoria - Zuid-Afrika. Duivenziekten was een van zijn stokpaardjes.
Op de bovenste foto zien wij Pokken die het bezeerde vel van de duif hebben aangetast — oogranden en uiteinde van de buitenste bekspleet.
Ziekte die meest voorkomt in niet goed onderhouden hokken, na plotse daling van temperatuur of een lange periode van warmte. Deze voor de duif soms pijnlijke gezwellen zullen geen letsels nalaten wanneer de gezondheidstoestand van de duif goed is.
Difterie in de bek van een duif die in de slijmvliezen van bek en keel hun verschijning doen. Zeer ernstige kwaal die met alle middelen moet bestreden worden.