De familie Janssen (Arendonk, BE): Jef, Vic en Irma Janssen - Deel IV

Jef is geboren in 1902. Vic is die andere Janssenbroer die zich nooit om de duiven heeft bekommerd. Irma was de ongetrouwde zus die bijna tot aan haar dood zorgde voor haar broers als een moeder voor haar kinderen.

Jef is geboren in 1902.
Op het moment dat we dit schrijven (1984) is hij de oudste van de Janssenbroers. Hoewel hij voor het getrouwe bezoek niet uit het Janssengezin is weg te denken, is hij niet zoals zijn vader en de meeste van zijn broers met een duif in het hart geboren. Hoewel hij toch ooit zelfstandig heeft gespeeld.
Als de duiven van de vlucht terugkeren kijkt hij weliswaar en Jef weet ook hoe hij een duif in de pollen moet nemen maar dat fanatisme van vader, Frans, Adriaan, Fons en Charel
heeft hij nooit gehad. Op de hokken komt hij zelden of nooit en je moet hem ook niet vragen uit welke ouders bepaalde duiven zijn gekweekt, want dat weet Jef niet. Toch is hij  een onmisbare schakel in dit duivengezin. Jef is er nl. voor het "loopwerk". Hij gaat de duiven inmanden en de constateur wegbrengen en halen. Vroeger werkte hij als sigarenmaker bij de Vries in Bladel. Iets anders dan sigaren, diamanten en duiven is er immers nooit geweest in het leven van welke Janssen dan ook.
Jef is nog opmerkelijk fit voor zijn leeftijd en daar doet hij ook wat aan. Dagelijks gaat hij zijn wandeling maken en het uitlaten van de hond neemt hij ook op zich. Over dat inmanden in vroeger jaren door Jef moet vooral niet te licht gedacht worden. Vaak ging men meedoen aan zgn. prijskampen in bv. Vosselaar en Herentals en dat gebeurde dan wel steeds met de fiets. Het gebeurde overigens ook wel eens door de broers. Hoewel deze Jef dus nooit die echte "melker" is geweest heeft hij toch zijn functie en verdiensten  in dit gezin gehad. Het feit dat de duif op zich hem nooit bar heeft geïnteresseerd doet daar niets aan af.
Hij mengt zich pas spontaan in de gesprekken als die niet over duiven gaan. Maar men begrijpt dat dit slechts hoogst zelden het geval is.

Vic Janssen
Vic is die andere Janssenbroer die zich nooit om de duiven heeft bekommerd. Hij werd geboren in 1905 en de gehele duivensport in het gezin en de roem daaraan verbonden is voor een groot deel langs hem heengegaan. Getrouwd is hij evenmin en het enige wat hem ooit kon bekoren waren vogeltjes en voetbal.

Irma Janssen
Irma was de ongetrouwde zus die bijna tot aan haar dood zorgde voor haar broers als een moeder voor haar kinderen. Ze was een allervriendelijkst mens en steeds opgewekt van aard.
De duiven waren haar zeker nooit tot last. Ze leefde mee met alles wat er in dit duivengezin gebeurde en het veelvuldige bezoek heeft ze ook nooit verafschuwd.
Integendeel. Dit leek een aangename afwisseling te vormen in haar toch voor een groot deel door duiven beheerst leven. Irma werd geboren in 1909. In 1980 is ze na een slepende ziekte gestorven.


Zus Irma evenmin getrouwd als de meeste van haar broers en tot haar laatste levensdag
bezorgd om het wel en wee in het duivengezin Janssen?