Evert van der Horst & zn - Harderwijk (NL) De ongekroonde keizer van de sneheidsvluchten.

Harderwijk, gelegen aan de rand van de Veluwe aan het Wolderwijd, is de laatste jaren vooral op de kaart gezet door het Dolfinarium. Een attractie, die jaarlijks drommen mensen naar de voormalige vissersplaats trekt. Maar Harderwijk, wat in 1231 stadsrechten kreeg, heeft meer te bieden.

Prachtige oude gebouwen in het centrum, een aantal musea zoals het Joods Historisch Museum en het Stadsmuseum en natuurlijk de schitterende boulevard, waar het ’s zomers goed toeven is.  De stad telt op dit moment rond de 42.000 inwoners en was tot de 19e eeuw een heuse Universiteitsstad. Reeds in de 15e eeuw was er een Latijnse School. Op het gebied  van de duivensport heeft Harderwijk altijd een vooraanstaande rol gespeeld, met veel beoefenaars en een keur aan sterke spelers. Op dit moment telt de stad nog een drietal verenigingen, welke spelen in Regio 1 van Afdeling 8 GOU. De beste speler van deze ca. 1.000 leden tellende regio is zonder enige twijfel de inmiddels 66 jarige Evert van der Horst Azn. Evert was 30 jaar werkzaam bij de Gemeente Harderwijk en is inmiddels vijf jaar met pensioen. De afgelopen acht jaar is hij de te kloppen man op de snelheidsvluchten ( vluchten tot 500 km.) in zowel de Regio als Afdeling 8 GOU. Genoeg redenen om deze fantastische kampioen eens uitgebreid in het zonnetje te zetten!

Historie als melker
Voor zijn militaire diensttijd was de jonge Evert al vaak te vinden bij de duiven van zijn oom. Na zijn militaire diensttijd startte Evert zelfstandig met de duivensport. Vader Aalt, daarna altijd nauw betrokken bij de duivensport van Evert, kocht voor hem toen eitjes bij de destijds sterk spelende bakker Van Berkel in Ede. De prijs was toen tien gulden per koppel. Daarnaast kwamen er wat duiven van zijn oom Evert. In de jaren zeventig kocht Evert jaarlijks vier jonge duiven bij de toen bekende melker en keurmeester T. Lolkema in Hilversum. Hiervoor spaarde Evert het hele jaar. In kruising met de Van Berkel duiven deden deze duiven het heel goed en eigenlijk is hij daarna nooit meer bij de top weggeweest. Zo was hij in de jaren tachtig in acht jaar zes keer Generaal Kampioen van zijn sterke club ‘De Eendracht’ en twee keer tweede. Ook in de NBvZ Afdeling Oost behoorde deze bescheiden en sympathieke melker in die jaren tot de absolute top. In de Pondorosa Vriendenclub van Hans Eijerkamp speelde Evert een vooraanstaande rol. De diploma’s aan de muur zijn daarvan nog de stille getuigen. In die tachtiger jaren gaven een zoon uit ‘De Tarzan’ van Hans Eijerkamp en Zonen en duiven van Henk Scheffel uit ’t Loo een nieuwe positieve impuls aan de prestaties van dit kampioenenhok.
Ook deze nieuwe aanwinsten pakten als boter op de boterham met de oude stam Van Berkel/Lolkema.
Het jaar 1991 was het moment van de kennismaking met Ad Schaerlaeckens uit Baarle Nassau, op dat moment al één van de grote tenoren van onze vaderlandse duivensport. Evert had destijd met zijn ‘79’ een echte topper onder de pannen, waarover in de duivenkranten uitgebreid werd geschreven. Hierdoor werd de interesse van Ad gewekt en uiteindelijk kocht hij deze duif. Meteen werd de afspraak gemaakt dat er zes eieren van Baarle Nassau naar Harderwijk zouden gaan. Toen deze eitjes werden gehaald mocht Evert gratis en voor niks een toen tien dagen oud duifje meenemen. Het werd later ‘De Oude Stamduivin’, wiens bloed nog altijd door het overgrote deel van de stam vloeit. Samen met de ‘Stamdoffer’ ( 91-725), ook een pure Schaerlaeckens duif via de Gebr. Eising uit Ermelo vormde ze een uitzonderlijk goed kweekpaar. En ook in het laatste decennium van de vorige eeuw bleven de prestaties van de duiven van Evert van der Horst Azn. mede door de inbreng van de Schaerlaeckens duiven uitzonderlijk goed. In 2001 volgde een nieuwe kwaliteitsinjectie met de komst van een drietal nieuwe aanwinsten van Ad Schaerlaeckens, waarvan ‘De Schuwe’ en ‘Laura’ zich aandienden als de nieuwe stamduiven en een nieuwe dimensie gaven aan de verdere uitbouw van de kampioenenkolonie van Evert in pakweg de laatste acht jaar. Daarbij moet de inbreng van de zeg. ‘Belgenlijn’ van de Belgische snelheidsspeler Guido Martens uit Sint Truiden zeker ook niet worden vergeten. In deze laatste periode heerste de bescheiden en sympathieke Evert als een ware vorst in Harderwijk en wijde omgeving!

B 01-5222232 ‘Super Belg’. Gekweekt door Guido Martens (B). Gespeeld door Evert van der Horst Azn. Was in 2004 o.a. 2e Beste Doffer WHZB en 6e Asduif WHZB. Verder 1e Asduif
Snelheid van Afdeling 8 GOU. Vader van meerdere (regio) overwinnaars. Inmiddels verkocht naar Engeland.
Vloog o.a.
1e Hensies van 11.173 d.
6e Meer van 11.837 d.
10e Meer van 17.945 d.
2e Niergnies van 2.560 d.
7e Niergnies van 7.571 d. etc.

Kampioenschappen en hoogtepunten
Generaal kampioen snelheid:
(vitesse – midfond – jong – natoer 100 – 500 km. )
Regio 1 afdeling 8 ( 1.000 leden)        Afdeling 8 ( 3.800 leden)
2003            1e                    2e
2004            1e                    1e
2005            1e                    2e
2006            1e                    3e   
2007            2e                    4e
2008            1e                    2e
2009            1e                    5e
1e Nationale Asduif Vitesse 2006 ( ‘Goede Jaarling’)
4e Nationaal Hokkampioen Vitesse 2006
7e Nationaal Hokkampioen Vitesse 2005
2e Beste Doffer 2004 WHZB ( ‘Super Belg’)
6e Asduif 2004 WHZB ( ‘Super Belg’)
5e Asduif Vitesse/Midfond 2004 TBOTB ( ‘Super Belg’)

Huidige duivenstam
·    Ad Schaerlaeckens. Rechtstreeks de stamduiven ‘Oude Stamduivin’ – ‘Laura’ – ‘De Schuwe’. Via Gebr. Eising, Ermelo ‘Stamdoffer 725’ en ‘de 669’.
·    ‘Belgenlijn’ van Guido Martens (B), met als belangrijkste exponent de ‘Super Belg’, die als aanvlieger bij Evert werkelijk de pannen van het dak vloog en o.a. 2e Beste Doffer WHZB 2004 werd. Bij Guido Martens werd daarna nog een aantal familieleden van deze duif aangeschaft en samen zorgden ze voor een keur aan kampioensduiven!
·    Jaaqp van Santen, Renkum. ‘Janet’ en ‘de 248’ bleken van een enorme kweekwaarde.
·    Hans Eijerkamp en Zonen. Topvlieger en kweker ‘De Bourges’, een rechtstreekse Eijerkamp duif van het ras Gaby Vandenabeele.
·    Comb. Elskamp, Nunspeet. ‘De Jonge Kweker’, eveneens een topvliegster en later kweekster.
·    Angel Brothers en Allan Northridge uit Engeland. Duiven van het ras Bertie Camphuis, Willem de Bruijn, Dirk van Dijck (B) en van Evert van der Horst zelf. Met name de inbreng van de duiven van Dirk van Dijck pakte heel goed uit.
·    Gerrit Lahuis, Sleen. Deze laatste aanwinsten nog niet echt uitgeprobeerd.

NB. Hier de foto van de NL 03-1947967.  Absolute topduif op het hok. Vloog 56 prijzen, waarvan 20 keer
1:100. Zoon ‘Alwin’ x dochter ‘De Orleans’.

‘De 967’ is een echte topdoffer met een waslijst aan vroege prijzen. Hij behaalde zowel op de vitesse als de
midfond diverse asduifkampioenschappen op diverse spelnivo’s. In totaal behaalde deze kanjer maar
liefst 56 prijzen, waarvan 20 prijzen 1:100, Zijn mooiste prijzen zijn:
1e Strombeek  van 833 d.  ( 2e van 16.020 d.)
1e Morlincourt  van 287 d. ( 7e van 1.662 d.)
3e Troyes van 146 d.  ( 7e van 897 d.)
4e Meer van 1.036 d. ( 6e van 5.460 d.)
4e Niergnies van 480 d. ( 11e van 2.560 d.)
4e St. Quentin van 414 d. ( 9e van 2.360 d.)
5e Strombeek van 627 d. ( 6e van 11.175 d.)
6e Chantilly van 379 d. ( 10e van 1.936 d.)
6e Boxtel van 761 d. ( 8e van 9.562 d.)
7e Chantilly van 384 d. ( 13e van 2.046 d.)
7e Chantilly van 241 d.  ( 18e van 4.171 d.)
8e Strombeek van 842 d. ( 25e van 14.116 d.)
9e Morlincourt van 350 d. ( 15e van 1.837 d.)  enz.

Kweekmethode
Een doordachte strategie ligt bij Evert van der Horst zeker niet ten grondslag aan zijn kapitale kampioenenkolonie. Evert zegt daarover: ‘Twee dagen voor het koppelen weet ik nog echt niet wat ik tegen elkaar ga zetten. Koppelen moet wat mij betreft zo gemakkelijk mogelijk verlopen. Ik kweek uiteraard uit mijn kweekduiven en uit de helft van mijn vliegduiven. Kweken uit mijn betere vliegduiven vind ik erg belangrijk. Mijn betere vliegers gaan als ze een jaar of vier oud zijn overigens naar het kweekhok. Ik koppel vooral op het gevoel. Bij de vliegduiven pak ik mijn beste tien doffers en beste tien duivinnen en zet die tegen elkaar. Ik kijk alleen of ze niet te nauw aan elkaar verwant zijn. Verder naar lijnen en dergelijke kijk ik niet. Daarbij moet ik zeggen dat mijn Schaerlaeckens duiven zich erg gemakkelijk laten kruisen met de andere duiven op mijn hok. Nee, het koppelen van de duiven heeft mij nog nooit hoofdbrekens opgeleverd’ al dus Evert. Zoon Alwin, die de gehele duivenadministratie voor zijn rekening neemt beaamt de woorden van zijn vader. Hij zegt daarover: ‘Ik begrijp het ook niet hoe hij dat  doet. En ieder jaar weet hij voor een nieuwe rits goede duiven te kweken’!

Hokbestand en huisvesting
Het normale hokbestand bestaat uit:
·    24 kweekkoppels
·    40 vliegkoppels, welke op totaalweduwschap worden gespeeld
·    70 tot 80 jonge duiven

De oude vliegduiven zitten in een tuinhok van vijfenhalve meter lengte, verdeeld in twee afdelingen van 20 bakken. Als ze op weduwschap staan zitten de duivinnen in een afdeling van anderhalve meter lengte, in het tuinhok van de jonge duiven. Deze laatste zitten in het overige deel van dit tuinhok in een afdeling van vier meter lengte. De kwekers zitten in de schuur.

Voorbereiding en spelmethode
Er wordt gekoppeld tussen de Kerst en zeg maar acht januari. De vliegduiven brengen ook hun jongen groot. Dit jaar kwamen ze voor de tweede keer op eieren en ook deze tweede ronde bleef liggen. Toen ze een dag of zestien waren bleef één jong bij de doffer en ging één jong met de duivin eraf. Het verleidde een aantal clubgenoten tot de uitspraak: ‘Dit kan toch niet, dit doet toch niemand. Ze beginnen toch veel te snel pennen te gooien’. Maar dit gebeurde wonderlijk genoeg op een enkele uitzondering nu niet. Ze werden in april herkoppeld en na enige dagen broeden op weduwschap gezet. Op de eerste wedvlucht werden ze op weduwschap gespeeld. In de periode voor de eerste vlucht worden de duiven een keer of vijf/zes naar Nijkerk of Putten weggebracht. Dit gebeurt altijd midden op de dag, want Evert heeft er een hekel aan om in de file te staan.
Sinds een jaar of drie wordt er totaalweduwschap gespeeld. Er is geen groot verschil in het presteren van de doffers of duivinnen. Het ene jaar zijn de doffers wat beter, het andere jaar de duivinnen. Op de vitesse worden meestal zo’n 50 tot 60 duiven gespeeld. Op de midfond zijn dat er meestal 40. Daarbij gaan er altijd wat meer doffers mee. Tot op heden werden er op enkele dagfondvluchten enkele duiven gespeeld, meetsl met behoorlijk succes. Er wordt altijd getoond. De gehele week staan de woonbakken bij de doffers gewoon los en zitten de doffers op de omgekeerde nestschaal. Bij het inkorven worden de duivinnen per hok in het hok losgelaten, de schalen worden omgedraaid en het feest kan beginnen. Een kort feest, want binnen een kwartier zitten alle duiven van het hok in de mand. Overigens begint Evert wekelijks met een andere afdeling in te korven. Alleen de duiven die tiptop in orde zijn en waarvan Evert een goed gevoel heeft gaan mee.
Dit jaar werd er een beperkte ploeg oude duiven gespeeld op de natoer. In hoofdzaak de duivinnen met een tiental doffers ( niet de beste) werden hierop gespeeld.               
De doffers trainen twee keer per dag. De klep blijft los en de doffers kunnen in- en uitvliegen als ze dat willen. De duivinnen trainen een uur per dag ’s avonds. Deze trainen verplicht en worden indien nodig met de bezem in de lucht gehouden.

‘Goede Jaarling’.
Was in 2006 1e Nationale Asduif Vitesse. Werd
verkocht naar Engeland. Won vier eerste prijzen o.a.
1e Niergnies van 2.560 d.
3e Strombeek van 11.175 d.
3e St. Quentin van 8.925 d.
4e St. Ghislain van 9.769 d.
9e Meer van 17.945 d. enz.
Vader: NL 97-2481725 ‘Stamdoffer’. Zuiver Ad Schaerlaeckens via Gebr. Eising uit Ermelo. Vader,
grootvader en overgrootvader van diverse asduiven en eerste prijswinnaars. Eén van de stamdoffers van
het hok Evert van der Horst Azn.
Moeder: NL 02-1251922 “Janet’. Rechtstreeks J. van Santen. Geweldige kweekduivin. Dochter van
‘De 39’ die 48 prijzen won x ‘304’ samenkweek W. Pierunek, ‘Uit Mirage 32’.

Verzorging
Evert is een man van de tijd en houdt van reine hokken. Minimaal één keer per dag, maar meestal twee keer worden de hokken schoongemaakt. Het voeren en loslaten voor de training gebeurt altijd op dezelfde tijd. Het voer komt van Beyers – Mariman en Versele Laga en deze worden door elkaar gemengd.
Als de duiven thuis zijn van de vlucht op zaterdag krijgen ze volle bak op de grond. Dit geldt ook voor de zaterdagavond en zondagmorgen. Op zondagavond, maandag en dinsdagmorgen (als de vlucht gemakkelijk was) wordt er superdieet gegeven. Daarna wordt er opgevoerd naar de volgende vlucht. Er wordt ruim vliegmengeling gevoerd, maar ze moeten wel alles opeten. Op donderdagavond krijgen ze volle bak. Dat krijgen ze ook op vrijdagmorgen, maar dan wordt er niet echt veel meer gegeten. Enkele uren voor het inkorven krijgen ze op vrijdagavond nog een mengeling van half vlieg en half superdieet.
Verder krijgen de doffers iedere avond een snuifje snoepzaad per kop in de woonbak.
Dierenarts Nanne Wolff is ook hier de dierenarts van dienst. Op maandagochtend krijgen de duiven diens bekende BMT mix en eens per twee weken op de donderdag de conditiepoeder van Nanne Wolff. Verder wordt van hem ook een uitgebreide geelkuur gegeven tijdens het broeden of net voor aanvang van het seizoen. Van Belgica-de Weerd wordt er eens per twee weken op de donderdag Witte Neuzen gegeven. Als het erg warm weer is wordt er i.p.v. Witte Neuzen Orni Speciaal van dezelfde firma verstrekt.

Spel met de jonge duiven
Met de jonge duiven werd altijd enorm hard gespeeld en het was tot enkele jaren geleden het domein van Dinie, de vrouw van Evert. In 2009 werden de prestaties wat minder vanwege het feit dat de motivatie bij Evert zienderogen minder werd. Evert daarover: ‘Ik ben te laat begonnen met trainen en opleren en ik heb er gewoon te weinig aandacht aan gegeven’. Normaal begin ik twee weken voor aanvang van de vluchten met het wegbrengen. Eerst kleine stukjes, daarna wat verder tot Leusden. Tijdens de vluchten worden ze doordeweeks één keer weggebracht, meestal ook naar Leusden. Het voersysteem is hetzelfde als bij de oude duiven, met dien verstande dat ze vanaf de dinsdag 30% superdieet en 70% vliegmengeling krijgen. De jonge duiven trainen één keer per dag. Ze worden verduisterd vanaf het spenen tot en met half juni. Normaal wordt de jonge garde ook gespeeld op de natoer, echter het afgelopen seizoen werd dit achterwege gelaten.

‘De Orleans’.
Super vlieger en kweker en één van de stamdoffers
van het hok. Vloog o.a.:
2e Orleans van 399 d.
4e Orleans van 442 d.
5e Bourges van 250 d.
23e Pont Ste Max van 1.556 d.
74e Strombeek van 3.880 duiven enz.

Selectie
De afgelopen jaren is er werkelijk snoeihard met deze duiven gespeeld. Uitzonderlijk veel kopprijzen en zeer hoge prijzenpercentages zijn het handelsmerk van deze kampioenenkolonie. De selectie is telkens weer zwaar. De oude duiven worden vooral op prestaties beoordeeld, waarbij het vliegen van vroege prijzen echt een must is om te mogen blijven.Veel prijzen, maar dan alleen in de middenmoot is bij Evert absoluut te weinig! Slechts bij hoge uitzondering wordt wel eens een oude duif aangehouden vanwege de afstamming. Bij de jonge garde ligt dit wat genuanceerder. Prestaties en afstamming spelen dan een rol, waarbij Evert ook zijn eigen gevoel weer laat meespreken. Bijvoorbeeld: hoe waren de omstandigheden in het seizoen en hadden ze wel of geen nest. En het moet worden gezegd; dat goede gevoel heeft een oude rot in het vak als Evert van der Horst nog niet vaak in de steek gelaten!    

Het waarom van dit succes
Evert van der Horst Azn. observeert zijn duiven niet veel. Hij reinigt de hokken als ze trainen. Verder zit hij nauwelijks in het hok. Hij begrijpt overigens niet waarom sommige liefhebbers altijd maar bij hun duiven in het hok zitten. Verder heeft hij geen uitgesproken kweekstrategie en is hij ook geen man die met anderen veel over duiven praat. Wat resteert is zijn ijzersterke discipline als het gaat om de verzorging van zijn duiven. Die regelmaat, daar zal hij nooit van afwijken.
Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de superieure kwaliteit van zijn kolonie duiven.

Enkele uitslagen van de laatste jaren:
Engelen         6.372 duiven:         1, 2, 3, 4, 6, 18, 25 etc.   69/46
Lommel     6.094 duiven:        1,3,28,35,37,38,49,53 etc.   69/29       
Duffel        3.989 duiven:        1,5,9,18,20,22,23,29,30,31,36 etc.  50/43   
Hensies           709 duiven:        1,2,4,6,7,8, etc.  40/32
Meer                1.036 duiven:        1,2,3,4,5,6, etc.  60/38
Meer        1.013 duiven:        1,2,7,9,11,12,13, etc.  60/48
Duffel        5.659 duiven:        2,3,4,6,8,38,46,48 etc.   80/63
Strombeek      844 duiven:        3,4,5,6,7,8,10,12,13,14 etc.   60/50
St. Ghislain    9.769 duiven:        1,2,4,5,6,7,15,17,19,21,24,25 etc. 69/56
Meer        13.102 duiven:        1,2,5,6,7,8,9,10  etc.  50/42
Strombeek    3.341 duiven:        1,4,7,8,10  etc.   40/33
Harchies    2,724 duiven:        1,2,3,16,17 etc.  40/33
Lommel       774 duiven:        1,2,3,6,9,12,14,15,16 etc.   54/38   
Strombeek    8.179 duiven:        2,3,4,30,32,63,64,66,67  etc.   40/29
Pommeroeul    1.713 duiven:        1,2,4,5,7,11,12 etc.    35/27
Lommel    2.073 duiven:        1,2,12,13,15,`6,17,18 etc.  50/28
Pommeroeul    8.283 duiven:        1,4,8,12,13 etc.    50/33
St. Quentin    5.899 duiven:        1,2,3,4,27,47,48,49 etc.   33/25
Duffel        10.709 duiven:        4,5,6,7,8,9,10,13,17 etc.   43/37
Duffel        4.138 duiven:        2,4,5,7,12,13,14 etc.   74/53
Strombeek    8.290 duiven:        2,3,9,13,14,15,29,30 etc.   64/51
Morlincourt    7.202 duiven:        2,3,5,7,9,15,23,29,31 etc.   52/38