Aller au contenu principal

Europese Landbouwcommissie bevestigt opheffing 'quarantaine-maatregel'

In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement kwam vandaag, donderdag 4 maart, de bevestiging dat de duivensector een uitzondering krijgt in de nieuwe Animal Health Law. Dat laat Hilde Vautmans, Europarlementslid van Open VLD, weten.

Hilde Vautmans uit Sint-Truiden zat de jongste maanden verschillende keren met de duivensector samen. Zij had bij de Europese Landbouwcommissie aangedrongen op het schrappen van de bepaling. “De duivensector kan opgelucht ademhalen. In zijn oorspronkelijk voorstel voor de nieuwe Wet op de Dierengezondheid wilde de Commissie een nieuwe regel invoeren waarbij sportduiven voortaan 21 dagen in quarantaine moeten voor vertrek. Dat is onwerkbaar en zou het einde van de duivensport betekenen. Ik heb de voorbije maanden op verschillende manieren bij de Commissie aangedrongen op een uitzondering voor sportduiven: zo schreef ik 2 brieven aan bevoegd Commissaris Kyriakides, stelde ik een schriftelijke vraag, en drong ik via het secretariaat van de landbouwcommissie aan op een uitzondering én debat. Vandaag kwam eindelijk de bevestiging dat die er effectief komt. De bepaling die een residentieperiode van 21 dagen voor sportduiven oplegt, wordt geschrapt. Dit wil zeggen dat er dus geen verblijfsperiode nodig is en sportduiven vrij kunnen bewegen. Daarnaast wordt ook het dierengezondheidscertificaat voor sportduiven geschrapt, wat wil zeggen dat de sector zo’n certificaten niet zal moeten voorleggen. Sportduiven zullen op dezelfde manier als nu kunnen worden begeleid, met een zelfverklarend document van hun eigenaar of begeleider.” De amendementen die deze wijzigingen voor sportduiven voorzien, moeten eerst nog worden goedgekeurd door de lidstaten tijdens een vergadering van de deskundige groep. Die vergadering vindt plaats op 9 maart.

Zowel op internationaal vlak (FCI, aangesloten buitenlandse federaties, Belgische vertegenwoordigers in de Europese commissies,…) als op nationaal vlak (bevoegde ministeriële diensten, gespecialiseerde dierenartsen, politieke tussenkomsten,…) heeft de KBDB een belangrijke rol gespeeld in deze materie.