Ave Regina

Voorlopige uitslag "Ave Regina 2007"

 

Asduivendagkampioenenschap
Ave Regina  2007

Iedereen kan deelnemen

Alleen wedstrijden met een minimum van 30 duiven komen in aanmerking.
Alle weekend wedstrijden tellen mee vanaf het eerste weekend van april tot het laatste weekend van augustus en de nationale vlucht voor jonge duiven vanuit Geuret.
Duivinnen in hun categorie en jaarlingen tussen de oude worden als geldig gerekend.
Men is verplicht de uitslagen bij de inschrijving te voegen.
Inschrijving:donderdag 8 november 2007 van 18.00 tot 20.00 uur.
Er kan ook langs de volgende personen ingeschreven worden tot 5 november 2007 :
Van Nuffelen Roger Aardbezienstraat 32 2450 Meerhout  Tel: 014/309241.
Als een duif in aanmerking komt voor meerdere titels, dan word zij asduif in de categorie met de grootste afstand.

Volgende prijzen worden toegekend:

Meeste Prijzen:     Asduiven
Snelheid        Wedstrijden van 50 tot 149 km:Asduiven.Slechts één wedstrijd per weekend.
Frankrijk        wedstrijden van 150 tot 299 km:Asduiven
Halve Fond        Wedstrijden van 300 tot 499 km:Asduiven
Fond            Wedstrijden van 500 tot 700 km met centraal punt vanaf de lossingplaats Asduiven,Voor jongen tellen de Nationale vluchten.Asduiven.
Grote Fond        Asduiven, boven de 700 km  met centraal punt vanaf de lossingplaats.

Algemene beste Duif: 15 punten, als volgt te rekenen:

Snelheid        3 punten
Frankrijk        3 punten
Halve Fond        4 punten
Fond            5 punten
Grote Fond        5 punten

In stijgende volgorde van de belangrijkheid zijn de volgende titels te behalen:

Asduiven meeste prijzen, 1 prijs jonge, 1 prijs jaarduiven, 1 prijs oude duiven.
Asduiven snelheid:                           8 vluchten laagste coëfficiënt
               9 prijzen;              3 voor jongen, 3 voor jaar, 3 voor oude duiven.

Asduiven Frankrijk:                          6 vluchten laagste coëfficiënt                           
               9 prijzen;              3 voor jongen, 3 voor jaar, 3 voor oude duiven.

Asduiven Halve Fond:                      5 vluchten laagste coëfficiënt
               9 prijzen;              3 voor jongen, 3 voor jaar, 3 voor oude duiven.

Asduiven Fond:                                 3 vluchten laagste coëfficiënt
               9 prijzen;              3 voor jongen, 3 voor jaar, 3 voor oude duiven.

Asduiven Grote Fond:                      2 vluchten laagste coëfficiënt
               3 prijzen;              oude en jaarduiven samen.

Beste duif algemeen: laagste coëfficiënt op 15 punten.
               3 prijzen;              1 voor jongen, 1 voor jaar, 1 voor oude duiven.

Asduif Ave Regina : beste duif algemeen alle categorieën.
Asduif Arrondissement: beste duif algemeen alle categorieën van het Arrondissement.
Indien de Asduif Ave Regina van het Arrondissement valt de vorige titel weg.
Alle prijzen moeten persoonlijk worden afgehaald op de duivendag van Ave Regina, Op 22 december 2007 te Lovenjoel.