Bericht van de KBDB omtrent de lossingen in Quiévrain

De KBDB informeert zijn liefhebbers omtrent de lossingen in Quiévrain.

Beste Liefhebbers,

De voorzitter van het Nationaal Sportcomité van de KBDB heeft beslist dat, zolang er niet verder kan worden gelost dan in België en in het welzijn van de (jonge) duiven, ALLE lossingen (leervluchten) in QUIEVRAIN voor de PE’s Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen op Provinciaal niveau zullen gebeuren, zoals dit op donderdag 21 mei het geval was.

Met sportieve groeten,

Denis Sapin.