Huub Hermans (Born, NL) speelt een topseizoen in afdeling Limburg met 1e NPO Montluçon van 5185 duiven als hoogtepunt

Huub Hermans behoort al jaren tot de absolute top op de midfond en dagfond in de afdeling Limburg. Ook op de overnachtvluchten worden de laatste jaren prima resultaten behaald.

Stamopbouw

Huub kan niet gerangschikt worden onder de kleine liefhebbers. Hij wil zich graag laten gelden op alle vluchten die voor het generale kampioenschap tellen, dus ook de fondvluchten. In totaal bevinden er zich 's winters 175 duiven op de hokken. Vierentwintig weduwnaars en 24 weduwduivinnen waarvan de partners niet gespeeld worden, zijn bestemd voor de programmavluchten van 100 t.e.m. 650 km. Daarnaast zijn 18 doffers bestemd voor de fondvluchten met ochtend- en middaglossing. Tijdens het seizoen beschikt Huub over een 60-tal vroege en een 40-tal late jongen. De basis van de programmaduiven is voor 85 % gebaseerd op de van Loon-soort via Thei Bours (Elsloo, NL). Deze duiven zijn de laatste jaren aangevuld en gekruist met duiven van Jo van Deurzen (Roermond, NL), kleinkinderen uit de Kannibaal van Dirk van Dyck en kinderen uit Mr. Blue en Prima Donna van Pieter Veenstra. Voor de fondduiven werd aangeklopt bij o.a. Jan Theelen, Jan Corstjens (Thorn, NL), Albert Frische (Holtum, NL), Comb. Klessens-de Lepper (Valkenswaard, NL) en Emmerich-Wauben (Nieuwstad, NL).

Huub en Diana voor hun accomodatie
Huub en Diana voor hun accommodatie

Spelmethode

Eind december worden alle kwekers (30 koppels) gekoppeld en begin januari de weduwnaars voor het normale programma. Als de jongen van de weduwnaars 14 dagen oud zijn, wordt er één jong met de duivin op het jongeduivenhok geplaatst. Het andere jong blijft bij de toekomstige weduwnaar. Herkoppeling vindt plaats op de eerste vlucht en op eitjes van 6 tot 8 dagen worden de koppels opnieuw gescheiden en wordt vertrokken op weduwschap tot en met de laatste dagfondvlucht. De weduwnaars voor de fondvluchten worden begin maart gekoppeld. De vliegduivinnen worden begin maart gekoppeld en als de jongen 16 dagen oud zijn, verhuizen de jongen met de doffers naar een volière en de duivinnen zitten vanaf dat moment op weduwschap. De vliegduivinnen worden overdag in hun broedhokken opgesloten. 's Morgens krijgen ze een half uur de tijd om te eten en drinken op de vloer, waarna ze weer naar hun broedhok gaan. De duivinnen trainen 's avonds 1 tot 1,5 uur. De weduwnaars trainen ook 's avonds 1 tot 1,5 uur, maar bij warmer weer en 2 nachten mand worden ze 2 keer per dag uitgelaten. De fonddoffers worden apart getraind van de programmadoffers eens deze meedoen met de overnachtvluchten. De vroege jonge duiven worden verduisterd, maar niet gescheiden. Wel wordt geprobeerd de jongen zoveel mogelijk te motiveren en tevens worden ze iedere week weggebracht op zo'n 40 km. Van de late jongen wordt niet zoveel werk gemaakt daar deze jongen vooral afkomstig zijn van de fondduiven en alleen op de korte programmavluchten worden ingespeeld.

Medisch

De medische verzorging staat bij Huub hoog in het vaandel. Gedurende het seizoen wordt elke drie à vier weken dierenarts Peter Boskamp (Beek, NL) geraadpleegd. Daar wordt dan de mest onderzocht en van verschillende duiven een keeluitstrijkje genomen. Afhankelijk van de uitslag vindt behandeling plaats. In het vliegseizoen wordt er om de drie weken iets gegeven tegen trichominase en ook om de twee weken iets tegen de luchtwegen. Verder de jaarlijkse verplichte enting tegen paramyxo en wordt er in het najaar geënt tegen paratyfus. Ook wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van verschillende natuurproducten.

De hokken

De duiven beschikken over voldoende ruimte en er is dan ook zeker geen sprake van overbevolking. De 24 programmaweduwnaars zitten verdeeld over een 3-tal afdelingen van 1,5 breed bij 2,5 meter diep. Het voorfront bestaat uit een raam met alleen dubbel windbreekgaas en geen glas. Het plafond is geheel dicht (doosprincipe) met alleen verluchting aan de voorkant. De 60 vroege jongen zitten verdeeld op een hok van 5 breed bij 2,5 meter diep volgens hetzelfde verluchtingsprincipe als bij de weduwnaars. De vliegduivinnen zitten verdeeld in een 2-tal afdelingen van 2 breed bij 2,5 meter diep. Deze hebben wel een smalle verluchtingsstrook in het plafond en glas in de ramen.

Huub met zijn gezin voor het nieuwe weduwnaarshok
Huub, Diana en Saskia voor hun weduwnaarshok

Kampioenschappen en prestaties

Dat zijn er door de jaren heen te veel om op te noemen. Daarom hieronder alleen een overzicht van 2013. De volgende kampioenschappen werden behaald in afdeling Limburg (berekend volgens de nationale kampioenschappen van PigeonVillage):

1e Generaal totaal afdeling Limburg (vluchten van 100 t/m 1000 km)
1e Generaal onaangewezen afdeling Limburg (vluchten van 100 t/m 1000 km)
6e generaal aangewezen afdeling Limburg (vluchten van 100 t/m 1000 km)
4e Generaal kampioen afdeling Limburg (vluchten van 300 t/m 1000 km)

Enkele uitslagen behaald in 2013:

Rethel 		(197 km) 	1569d: 	1, 2,3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (34/49)
Pithiviers 	(410 km) 	713d: 	4, 5,6, 7, 15, 37, 40, 57, 60, 68 (18/37)
Montluçon  	(572 km) 	264d: 	1, 3, 11, 20, 21, 24, 34 (7/24) (tevens 1e NPO 5185d)
Rethel 		(197 km) 	510d: 	1, 2, 6, 7, 22, 25, 38, 44, 60, 62 (15/31)
Argenton 	(586 km) 	131d: 	3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 21, 24, 28 (12/20)
Charleville 	(162 km) 	1994d: 	4, 11, 12, 16, 20, 21, 26, 41, 62 (33/54)
Troyes 		(330 km) 	250d: 	4, 6, 10, 11, 19, 22, 25, 38, 39 (11/26)

Bij zulke uitslagen horen natuurlijk ook topduiven. Eentje hiervan wil ik er toch even uitlichten: de NL11-1013465 The Magic Kannibal. Deze weduwnaar vloog o.a. de volgende kopprijzen:


NL11-1013465 The Magic Kannibal

1e  Montluçon    5185 duiven
8e  Chateauroux  6261 duiven
26e Pithiviers  11852 duiven

Door de jaren heen heeft Huub een kolonie duiven opgebouwd die op alle afstanden haar mannetje staat. Het zullen zeker niet de laatste wapenfeiten zijn en ik ben er dan ook van overtuigd dat we in toekomst nog het nodige van dit hok zullen vernemen.