Liége (B) (03/07/2009)

 • 99
 • 411
 • sunny, warm, no wind
 • 03/07/2009

Liége (B) (03/07/2009)

LIÉGE 

PRETEK č.: 2   DÁTUM:03.07.2009 ČAS ŠTARTU:14:00:00
USPORIADATEL:SEMK
SPRACOVATEL :DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK
Zarad.do súťaží:MDKS+SEMK
Kategória :CE Súradnice :50:39:10 05:42:32
Rozpätie : od 721.279 km do 1192.758 km
Počasie  : 
  pri štarte:
  pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  411  Z TOHO 20 % :   82

Prvý holub :06-S -3003 334  prilet: 2.09:24:15
      Rýchlosť:1226.147m/min , vzdial.: 912.560km
      Chovateľ :PAZÚR MILAN     MDKS   
Posledný holub :03-S -0608 0244 prilet: 3.08:17:52
      Rýchlosť: 532.326m/min , vzdial.: 903.819km
      Chovateľ :CINGÁLEK JAROSLAV  MDKS   

Číslo a názov ZO  počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um 
31  MDKS          99   411   82  100.00  19.95
   Spolu:         99   411   82         
LIÉGE 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
POR.CHOVATEĽ POR KL   ČÍSLO   POHL RYCHL  DEN,CAS    KOEF
 
 1.PAZÚR MILAN,MDKS         nas/um:11/ 2/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:SEREĎ         912.560km
       1  4 06-S -3003 334  H 1226.147 2.09:24:15   2.433
      46  1 05-S -3004 148  H 763.830 2.16:54:43  111.922
                    Spolu za 2 koef.  114.355
 
 2.LEJOLLE JOZEF,MDKS        nas/um: 5/ 3/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:TRENČÍN        908.236km
       2  2 05-S -0606 279  A 1068.534 2.11:09:59   4.866
      48  4 05-S -0606 264  A 760.073 2.16:54:56  116.788
      63  5 05-S -0606 258  A 695.017 2.18:46:47  153.285
                    Spolu za 2 koef.  121.654
 
 3.JÁNOŠÍK JÁN,MDKS         nas/um:10/ 4/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:TRENČÍN        904.633km
       3  4 06-S -55 520   A 1055.273 2.11:17:15   7.299
      29  1 04-S -55 1865  A 819.228 2.15:24:15  70.560
      71  8 06-S -55 2495  H 648.335 2.20:15:19  172.749
      77  2 06-S -55 2493  A 568.505 3.06:31:15  187.348
                    Spolu za 2 koef.  77.859
 
 4.NOCHTA ŠTEFAN,MDKS        nas/um: 3/ 1/ 0 rozch.+00:00:15
bydl.:ČALOVCE        944.662km
       4  3 07-S -0702 487  H 984.878 2.12:59:10   9.732
                    Spolu za 2 koef.  409.732
 
 5.KUREK JURAJ ING.,MDKS       nas/um: 5/ 2/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:IVANKA PRI NITRE   936.208km
       5  2 06-S -55 178   H 979.622 2.12:55:41  12.165
      47  3 06-S -55 172   A 760.393 2.17:31:13  114.355
                    Spolu za 2 koef.  126.520
 
 6.MAHRÍK PETER,MDKS         nas/um: 5/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:TRENČ. TURNÁ     905.849km
       6  2 06-S -55 543   A 976.762 2.12:27:24  14.599
                    Spolu za 2 koef.  414.599
 
 7.LADICKÝ IVAN,MDKS         nas/um: 5/ 3/ 0 rozch.+00:01:10
bydl.:NEMČICE        926.293km
       7  4 05-S -01102 696 A 976.501 2.12:48:35  17.032
      10  5 05-S -01102 685 A 938.858 2.13:26:37  24.331
      65  3 05-S -01102 616 A 680.731 2.19:40:44  158.151
                    Spolu za 2 koef.  41.363
 
 8.JANDA ĽUBOMÍR MGR.,MDKS      nas/um: 6/ 2/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:VISOLAJE       922.685km
       8  1 06-S -1301 1230 A 950.536 2.13:10:42  19.465
      19  4 06-S -1301 1240 H 862.376 2.14:49:56  46.229
                    Spolu za 2 koef.  65.694
 
 9.FILIPEJE ANTON,MDKS        nas/um:16/ 8/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:VEĽKÉ BEDZANY     923.751km
       9  9 07-S -11020 253 A 948.037 2.13:14:23  21.898
      14 12 07-S -1102 0281 A 896.092 2.14:10:52  34.063
      23  2 06-S -1105 0275 H 842.416 2.15:16:33  55.961
      24  1 07-S -1102 0264 H 839.405 2.15:20:29  58.394
      51  7 06-S -1105 0300 H 754.750 2.17:23:55  124.088
      52  5 07-S -55 1788  A 754.247 2.17:24:44  126.521
      55 11 06-S -1105 0270 A 743.472 2.17:42:29  133.820
      61  6 04-S -55 1639  H 711.225 2.18:38:49  148.418
                    Spolu za 2 koef.  114.355
 
10.BILEK MICHAL,MDKS         nas/um: 5/ 1/ 0 rozch.-00:00:06
bydl.:LEVOČA        1081.564km
      11  3 06-S -02303 973 A 924.361 2.16:30:04  26.764
                    Spolu za 2 koef.  426.764
 
11.ČECHVALA MICHAL,MDKS       nas/um: 5/ 2/ 0 rozch.+00:00:16
bydl.:PODOLIE        894.930km
      12  1 03-S -0602 0303 H 922.434 2.13:10:11  29.197
      15  4 03-S -0602 0308 A 893.099 2.13:42:03  36.496
                    Spolu za 2 koef.  65.693
 
12.BINDICS BENJAMIN,MDKS       nas/um: 5/ 3/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:           914.667km
      13  2 03-S -0705 0545 H 909.498 2.13:45:41  31.630
      26  4 06-S -55 31   H 827.204 2.15:25:44  63.260
      32  3 05-S -0806 31  H 807.297 2.15:53:00  77.859
                    Spolu za 2 koef.  94.890
 
13.MARTINKA+CSERNOK,MDKS       nas/um: 5/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:FIĽAKOVO       1053.649km
      16  4 06-S -2104 210  A 891.991 2.16:41:14  38.929
                    Spolu za 2 koef.  438.929
 
14.BAČÍK JÁN,MDKS          nas/um: 5/ 3/ 0 rozch.-00:00:05
bydl.:PREDMIER       931.184km
      17  5 07-S -55 1324  A 884.133 2.14:33:13  41.363
      22  1 05-S -55 980   H 850.953 2.15:14:17  53.528
      58  3 07-S -03301 789 H 734.817 2.18:07:14  141.119
                    Spolu za 2 koef.  94.891
 
15.BULLA FRANTIŠEK,MDKS       nas/um: 3/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:LIPTOVSKÁ LUŽNÁ    994.223km
      18  3 06-S -0305 356  A 868.165 2.16:05:12  43.796
                    Spolu za 2 koef.  443.796
 
16.HOVANČÍK ĽUBOMÍR,MDKS       nas/um: 2/ 1/ 0 rozch.-00:00:04
bydl.:TORYSA        1098.017km
      20  1 04-S -02513 139 A 858.731 2.18:18:39  48.662
                    Spolu za 2 koef.  448.662
 
17.HUDEC MILAN,MDKS         nas/um: 4/ 2/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:NITRA         935.620km
      21  2 06-S -55 260   A 858.721 2.15:09:33  51.095
      27  1 05-S -55 2835  A 827.201 2.15:51:04  65.693
                    Spolu za 2 koef.  116.788
 
18.LAŠ VLADIMÍR,MDKS         nas/um:10/ 3/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:VIŠŇOVÉ        949.471km
      25  4 05-S -55 1281  H 832.079 2.16:01:05  60.827
      28  3 05-S -02307 1003 A 824.194 2.16:12:00  68.127
      60  5 05-S -02710 338 H 725.082 2.18:49:28  145.985
                    Spolu za 2 koef.  128.954
 
19.NEMEC IVAN ING.,MDKS       nas/um: 3/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  1011.618km
      30  3 05-S -02214 1387 H 810.624 2.17:47:57  72.993
                    Spolu za 2 koef.  472.993
 
20.JAKUBEC ĽUDOVÍT ING.,MDKS     nas/um: 6/ 2/ 0 rozch.+00:00:10
bydl.:TOMÁŠOVCE      1034.805km
      31  1 03-S -3205 0560 H 809.390 2.18:18:30  75.426
      72  2 04-S -55 1296  H 601.211 3.08:41:12  175.182
                    Spolu za 2 koef.  250.608
 
21.DRUSKA MILAN,MDKS         nas/um: 3/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:RUŽOMBEROK      991.737km
      33  1 05-S -0306 83  H 803.677 2.17:34:00  80.292
                    Spolu za 2 koef.  480.292
 
22.LETKO MILAN,MDKS         nas/um: 3/ 2/ 0 rozch.+00:00:05
bydl.:DLHÉ POLE       935.557km
      34  3 03-S -1501 0289 A 799.462 2.16:30:14  82.725
      36  1 06-S -01501 17  H 796.716 2.16:34:16  87.591
                    Spolu za 2 koef.  170.316
 
23.CINGÁLEK JAROSLAV,MDKS      nas/um: 5/ 5/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:VEĽKÉ BIEROVCE    903.819km
      35  4 07-S -55 829   A 798.968 2.15:51:14  85.158
      39  1 02-S -06 1260  H 783.194 2.16:14:01  94.891
      56  3 07-S -55 2964  A 740.512 2.17:20:32  136.253
      74  2 02-S -06 1047  A 593.862 3.05:21:56  180.049
      82  5 03-S -0608 0244 H 532.326 3.08:17:52  199.513
                    Spolu za 2 koef.  180.049
 
24.ŠARKÉZI JURAJ,MDKS        nas/um: 5/ 3/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:MOČENOK        923.501km
      37  3 06-S -03004 264 H 791.708 2.16:26:28  90.024
      69  4 05-S -03003 693 H 664.891 2.20:08:57  167.883
      75  5 06-S -03004 269 H 590.600 3.06:03:40  182.482
                    Spolu za 2 koef.  257.907
 
25.LÁDY ANDREA,MDKS         nas/um: 5/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:VEĽKÝ MEDER      927.520km
      38  3 06-S -0805 849  H 786.879 2.16:38:44  92.457
                    Spolu za 2 koef.  492.457
 
26.HOLOŠ JÁN,MDKS          nas/um: 3/ 3/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:VEĽKÉ BIEROVCE    903.700km
      40  1 06-S -55 521   H 780.532 2.16:17:48  97.324
      44  3 05-S -0608 160  A 773.616 2.16:28:09  107.056
      57  2 07-S -55 497   H 740.091 2.17:21:04  138.686
                    Spolu za 2 koef.  204.380
 
27.ŠKORČÍK JÁN,MDKS         nas/um: 5/ 2/ 0 rozch.+00:00:01
bydl.:DLHÉ POLE       935.276km
      41  2 01-S -15 6544  H 778.910 2.17:00:45  99.757
      59  5 06-S -01501 350 A 728.663 2.18:23:33  143.552
                    Spolu za 2 koef.  243.309
 
28.DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK,MDKS     nas/um:10/ 2/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:TRENČ. STANKOVCE   904.187km
      42  3 05-S -55 450   H 777.383 2.16:23:07  102.190
      79  6 06-S -55 567   A 559.516 3.06:56:01  192.214
                    Spolu za 2 koef.  502.190
 
29.MALYCH MILAN,MDKS         nas/um: 4/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:HORNÁ SÚČA      898.885km
      43  3 05-S -0609 409  H 777.134 2.16:16:40  104.623
                    Spolu za 2 koef.  504.623
 
30.GYUROVSZKÝ BÉLA ING.,MDKS     nas/um: 5/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:DOLNÝ ŠTÁL      921.025km
      45  1 06-S -0805 1083 H 764.030 2.17:05:29  109.489
                    Spolu za 2 koef.  509.489
 
31.VČELA JÁN,MDKS          nas/um: 3/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:BOBROVEC       1009.334km
      49  1 03-S -3101 0107 A 758.261 2.19:11:07  119.221
                    Spolu za 2 koef.  519.221
 
32.NAVRÁTIL+HVOJNíKOVÁ,MDKS     nas/um: 5/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:SEREĎ         907.342km
      50  1 04-S -55 396   H 756.045 2.17:00:07  121.655
                    Spolu za 2 koef.  521.655
 
33.BLAŠKO JÁN,MDKS          nas/um:10/ 1/ 0 rozch.-00:00:02
bydl.:KOTEŠOVÁ       932.348km
      53  1 03-S -1405 0108 A 752.308 2.17:39:19  128.954
                    Spolu za 2 koef.  528.954
 
34.LEISZNER LADISLAV,MDKS      nas/um: 3/ 1/ 0 rozch.-00:00:59
bydl.:DUNAJSKÁ STREDA    888.634km
      54  1 04-S -0105 1012 H 748.702 2.16:46:54  131.387
                    Spolu za 2 koef.  531.387
 
35.JURICA MIROSLAV,MDKS       nas/um: 3/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:HORNÁ SÚČA      899.583km
      62  2 04-S -0609 232  A 698.416 2.18:28:02  150.852
                    Spolu za 2 koef.  550.852
 
36.GOGORA JAROSLAV,MDKS       nas/um: 5/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:ČEREŇANY       946.095km
      64  3 04-S -01108 177 H 691.893 2.19:47:24  155.718
                    Spolu za 2 koef.  555.718
 
37.KAKO VIKTOR,MDKS         nas/um: 2/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:HORNÁ SÚČA      898.759km
      66  2 03-S -0603 1718 A 677.993 2.19:05:37  160.584
                    Spolu za 2 koef.  560.584
 
38.ČMARADA RUDOLF,MDKS        nas/um: 5/ 2/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:SEREĎ         907.342km
      67  5 04-S -03003 605 A 672.844 2.19:28:31  163.017
      80  2 06-S -03003 178 H 551.045 3.07:26:35  194.647
                    Spolu za 2 koef.  357.664
 
39.BARTAKOVICS ZOLTÁN,MDKS      nas/um: 5/ 2/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:TRSTICE        922.962km
      68  5 07-S -03007 1394 A 666.326 2.20:05:09  165.450
      78  2 07-S -03007 1314 A 566.686 3.07:08:42  189.781
                    Spolu za 2 koef.  355.231
 
40.ŠTEFÁNIK MARIÁN,MDKS       nas/um: 5/ 2/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:SEREĎ         907.332km
      70  1 07-S -3003 738  A 654.082 2.20:07:11  170.316
      73  4 03-S -3003 0020 A 599.552 3.05:13:21  177.616
                    Spolu za 2 koef.  347.932
 
41.ŽIAČIK VLADIMÍR,MDKS       nas/um: 5/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:DLHÉ POLE       934.978km
      76  3 06-S -01501 311 H 568.750 3.07:23:55  184.915
                    Spolu za 2 koef.  584.915
 
42.JANÍČEK ŠTEFAN,MDKS        nas/um: 1/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:NESLUŠA        943.221km
      81  1 03-S -1503 0642 A 539.641 3.09:07:52  197.080
                    Spolu za 2 koef.  597.080
 
 


VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ V RÁMCI PRETEKOV LIÉGE

S2
1. Milan Pazúr, Sereď			1989,977 m/min.	neaktivovaný	výhra 0 
2. Ivan Ladický, Topoľčany			1915,359 m/min.	neaktivovaný	výhra 0 
3. Ján Jánošík, Trenčín			1874,501 m/min.	neaktivovaný	výhra 0 

S3
1. Ivan Ladický, Topoľčany			2596,090 m/min.	neaktivovaný	výhra 0 
2. Benjamin Bindics, Komárno		2543,999 m/min.	neaktivovaný	výhra 0 
3. Jozef Lejolle, Trenčín			2523,624 m/min.	neaktivovaný	výhra 0 

Súťaž		aktivácie	štartovné 	výhra	úspešnosť	vyplatené	zostatok
NAT 1		26 x 1		26		100	0		0		26
NAT10	63 x 1		63		50	2		100		-37
NAT50	93 x 1		93		20	9		180		-87
NAT%		88 x 1		88		5	15		75		13
S2		12 x 1		12		75	0		0		12
S3		6 x 1		6		150	0		0		6
SEC1		30 x 1		30		50	0		0		30
SEC10		46 x 0,5	23		12,5	5		62,5		-39,5
SEC%		34 x 0,5	17		2,5	9		22,5		-5,5
ESO-TIP	0		0		500	0		0		0
SPOLU:			358					440		-82