E33 Chateaudun (15/08/2020)

 • 7
 • 56
 • 20/11/2020

E33 Chateaudun (15/08/2020)

 Uitslag Wedvlucht 
 0206  DE DOWETILLE     KOOTSTERTILLE    

 E33 Chateaudun 15-08-2020  Los:08.10  Deelnemers:7  Duiven:56
 Weer: variabele wind 

 PLC Naam         Afstand AD/AP Get Ring    Tijd   Snelheid  Punten

  1 A.G. Dijkstra     669,172 22/11  9 9-1183306 17.31.54  1190,910 1000,0
  2 R. Wijnstra      652,915  6/2   3 9-1184172 17.21.34  1183,747 992,8
  3 B. Hoekstra      661,697  9/2   1 9-1183902 17.47.01  1146,755 955,8
  4 A.G. Dijkstra      2   22    1 6-1004281 18.01.00  1132,271 941,4
  5 E.A. Dijkstra     669,172 10/2  10 7-1579951V 18.06.50  1121,205 930,3
  6 A.G. Dijkstra      3   22   14 9-1183495V 18.09.46  1115,721 924,8
  7 A.G. Dijkstra      4   22    5 9-1183493 18.10.24  1114,544 923,6
  8 A.G. Dijkstra      5   22   10 8-5193563 18.16.13  1103,850 912,9
  9 A.G. Dijkstra      6   22   13 6-1004304V 18.16.18  1103,698 912,8
 10 R. Wijnstra       2   6    5 8-1393127V 18.03.51  1099,461 908,6
 11 B. Hoekstra       2   9    5 9-1074162 18.15.08  1093,473 902,6
 12 A.G. Dijkstra      7   22   12 9-1183334 18.24.58  1088,144 897,2
 13 A.G. Dijkstra      8   22   11 7-1579857 18.26.36  1085,261 894,4
 14 A.G. Dijkstra      9   22   15 7-1579939V 18.31.26  1076,821 885,9
 15 A.G. Dijkstra      10   22    8 9-1183443 18.35.54  1069,136 878,2
 16 Hennie Wijnstra    652,915  4/2   1 8-1393101 18.25.55  1060,071 869,2
 17 A.G. Dijkstra      11   22   21 9-1183375V 18.43.48  1055,809 864,9
 18 Hennie Wijnstra     2   4    2 8-1393129 18.31.16  1050,942 860,0
 19 E.A. Dijkstra      2   10    3 9-1183314V 18.48.58  1047,272 856,4

Gratis prijzen:

5e duif zak voer: E.A. Dijkstra
15e duif emmer allerhande: A.G. Dijkstra
laatste liefhebber kaas/worst: Hennie Wijnstra

Eindstand Fond E27,E29,E31,E33

  Kampioenschap Onaangewezen         Kampioenschap Aangewezen  
                     
 1 A.G. Dijkstra     3907.2      1 A.G. Dijkstra     3839.5 
 2 R. Wijnstra      3886.2      2 B. Hoekstra      3812.6 
 3 B. Hoekstra      3847.9      3 R. Wijnstra      2874.0 
 4 E.A. Dijkstra     3804.8      4 G. Bosma        2776.5 
 5 Hennie Wijnstra    3613.9      5 J. Del Grosso     2774.1 
 6 J. Del Grosso     2897.1      6 Hennie Wijnstra    2681.3 
 7 G. Bosma        2776.1      7 E.A. Dijkstra     1875.7 
 8 Us Gaatse Bosma    1865.9     

Eindstand Asduif Fond E27,E29,E31,E33

 1 A.G. Dijkstra    6-1004281   4  3694.5
 2 Hennie Wijnstra   8-1393101   4  3567.1
 3 A.G. Dijkstra    7-1579974   3  2964.2
 4 R. Wijnstra     7-1827431   3  2874.0
 5 A.G. Dijkstra    8-1394445   3  2865.7
 6 A.G. Dijkstra    9-1183334   3  2859.0
 7 A.G. Dijkstra    9-1183396 V  3  2833.7
 8 A.G. Dijkstra    7-1579915 V  3  2833.3
 9 A.G. Dijkstra    9-1183464 V  3  2820.8
 10 B. Hoekstra     9-1074169   3  2782.6

 DE DOWETILLE     KOOTSTERTILLE    Tussenstand Generaal V23 t/m V27,M25 t/m M32,E27 t/m E33,J30 t/m J33

  Kampioenschap Onaangewezen         Kampioenschap Aangewezen  
                      
 1 R. Wijnstra      14437.1      1 A.G. Dijkstra     13253.0 
 2 A.G. Dijkstra     14258.6      2 R. Wijnstra      11364.3 
 3 E.A. Dijkstra     13812.8      3 B. Hoekstra      10939.9 
 4 B. Hoekstra      13553.2      4 J. Del Grosso     10006.4 
 5 J. Del Grosso     12215.9      5 E.A. Dijkstra     9796.4 
 6 Us Gaatse Bosma    11208.3      6 Hennie Wijnstra    9061.8 
 7 Hennie Wijnstra    10170.2      7 G. Bosma        6346.5 
 8 R. Henstra       8294.4      8 R. Henstra       6307.8 
 9 G. Bosma        8003.4      9 Us Gaatse Bosma    5437.4 
 10 M. v.d. Wal-Bosma   6023.2      10 T. van Houten     4113.0 
 11 T. van Houten     5165.5      11 M. v.d. Wal-Bosma   3499.5 

Tussenstand Asduif Generaal V23 t/m V27,M25 t/m M32,E27 t/m E33,J30 t/m J33

 1 A.G. Dijkstra    9-1183334   9  8458.9
 2 A.G. Dijkstra    9-1183374   9  8234.9
 3 A.G. Dijkstra    9-1183487   8  7634.0
 4 A.G. Dijkstra    9-1183401 V  8  7489.6
 5 J. Del Grosso    8-1392985 V  8  7384.1
 6 A.G. Dijkstra    6-1004281   8  7337.8
 7 G. Bosma       9-4200701   8  7281.6
 8 B. Hoekstra     9-1183902   7  6718.4
 9 A.G. Dijkstra    7-1579974   7  6618.9
 10 R. Wijnstra     9-1184159 V  7  6545.9