Brandenburg (27/06/2009)

 • 96
 • 548
 • rainy and stormy with slow back wind
 • 27/06/2009

Brandenburg (27/06/2009)

BRANDENBURG 

PRETEK č.: 5   DÁTUM:27.06.2009 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:MDKS
SPRACOVATEL :DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK
Zarad.do súťaží:MDKS+SEMK
Kategória :BC Súradnice :52:41:60 12:53:00
Rozpätie : od 366.216 km do 785.964 km
Počasie  : 
  pri štarte:
  pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  548  Z TOHO 20 % :  110

Prvý holub :08-S -0611 3   prilet: 1.16:48:09
      Rýchlosť: 854.856m/min , vzdial.: 554.075km
      Chovateľ :POLJAK JOZEF     MDKS   
Posledný holub :08-S -01501 1021 prilet: 8.09:36:38
      Rýchlosť: 74.905m/min , vzdial.: 551.049km
      Chovateľ :LETKO MILAN     MDKS   

Číslo a názov ZO  počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um 
31  MDKS          96   548   81  100.00  14.78
   Spolu:         96   548   81         
BRANDENBURG 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
POR.CHOVATEĽ POR KL   ČÍSLO   POHL RYCHL  DEN,CAS    KOEF
 
 1.POLJAK JOZEF,MDKS         nas/um: 6/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:SLÁVNICA       554.075km
       1  3 08-S -0611 3   A 854.856 1.16:48:09   1.825
                    Spolu za 2 koef.  401.825
 
 2.JÁNOŠÍK JÁN,MDKS         nas/um:20/ 3/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:TRENČÍN        555.082km
       2  1 08-S -0606 326  H 780.505 1.17:51:11   3.650
       8  8 08-CZ-020 1701  H 455.047 2.09:19:50  14.599
      24 11 08-S -0606 329  H 328.266 2.17:10:57  43.796
                    Spolu za 2 koef.  403.650
 
 3.MORAVČÍK ĽUBOŠ ING.,MDKS     nas/um:10/ 3/ 0 rozch.+00:00:04
bydl.:ŽILINA        566.079km
       3 10 08-S -01406 828 H 754.420 1.18:30:21   5.474
      46  7 08-S -01406 848 A 147.931 4.18:46:39  83.942
      79  6 08-S -01406 888 A  77.450 8.08:48:58  144.161
                    Spolu za 2 koef.  800.000
 
 4.LETKO MILAN,MDKS         nas/um: 6/ 3/ 0 rozch.+00:00:05
bydl.:DLHÉ POLE       551.049km
       4  1 08-S -01501 1094 A 751.994 1.18:12:47   7.299
      78  3 08-S -01501 1005 A  77.832 7.22:52:10  142.336
      81  4 08-S -01501 1021 H  74.905 8.09:36:38  147.810
                    Spolu za 2 koef.  149.635
 
 5.BUGYI ŠTEFAN,MDKS         nas/um: 4/ 1/ 0 rozch.-00:00:03
bydl.:KOMÁRNO        668.335km
       5  2 08-S -0701 415  H 751.037 1.20:49:53   9.124
                    Spolu za 2 koef.  409.124
 
 6.DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK,MDKS     nas/um: 5/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:TRENČ. STANKOVCE   558.820km
       6  2 08-S -1904 804  A 725.034 1.18:50:45  10.949
                    Spolu za 2 koef.  410.949
 
 7.ĎUROŠKA RUDOLF,MDKS        nas/um: 4/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:ROSINA        567.628km
       7  4 08-S -01407 188 H 685.210 1.19:48:24  12.774
                    Spolu za 2 koef.  412.774
 
 8.Vorčák Ján,MDKS          nas/um: 5/ 3/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:Liptovský Mikuláš   580.002km
       9  1 07-S -02902 801 A 428.146 2.11:34:41  16.423
      13  5 07-S -02902 877 H 371.205 2.15:02:29  23.723
      77  2 07-S -02902 870 A  78.893 8.09:31:43  140.511
                    Spolu za 2 koef.  40.146
 
 9.STRELIČKA JAROSLAV,MDKS      nas/um: 3/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:VIŠŇOVÉ        571.166km
      10  2 08-S -01408 33  A 412.479 2.12:04:43  18.248
                    Spolu za 2 koef.  418.248
 
10.SPIŠIAK MIROSLAV,MDKS       nas/um: 7/ 4/ 0 rozch.-00:00:03
bydl.:BOBROVEC       616.791km
      11  1 07-S -0999 8579 H 412.312 2.13:55:56  20.073
      14  4 06-S -02214 383 H 369.056 2.16:51:16  25.547
      36  3 06-S -02215 124 H 214.781 3.19:51:43  65.693
      38  6 07-S -03102 110 H 210.538 3.20:49:36  69.343
                    Spolu za 2 koef.  45.620
 
11.ARENDÁČ MIROSLAV,MDKS       nas/um: 6/ 1/ 0 rozch.+00:00:27
bydl.:NOVÁ ĽUBOVŇA     665.098km
      12  2 04-S -55 1196  A 388.870 2.17:30:20  21.898
                    Spolu za 2 koef.  421.898
 
12.NEMEC IVAN ING.,MDKS       nas/um: 4/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ   620.694km
      15  7 08-S -0999 3893 H 368.883 2.17:02:38  27.372
                    Spolu za 2 koef.  800.000
 
13.PUČEK DUŠAN,MDKS         nas/um: 9/ 3/ 0 rozch.-00:00:08
bydl.:STRÁŇAVY       571.164km
      16  3 08-S -01409 309 H 366.033 2.15:00:25  29.197
      20  6 07-S -55 2110  A 348.122 2.16:20:42  36.496
      53  5 08-S -55 3055  H 130.248 5.11:05:12  96.715
                    Spolu za 2 koef.  125.912
 
14.MADLEŇÁK ŠTEFAN,MDKS       nas/um:10/ 3/ 0 rozch.+00:00:05
bydl.:VLAŠKY        611.855km
      17  5 07-S -55 2556  A 358.481 2.17:26:48  31.022
      22  9 08-S -03101 1525 A 337.839 2.19:11:05  40.146
      52  2 07-S -55 2552  A 133.170 5.14:34:32  94.891
                    Spolu za 2 koef.  125.913
 
15.BAČÍK JÁN,MDKS          nas/um: 5/ 3/ 0 rozch.-00:00:08
bydl.:PREDMIER       554.799km
      18  4 08-S -03301 158 H 350.433 2.15:23:11  32.847
      21  1 08-S -03301 171 A 345.730 2.15:44:43  38.321
      39  5 08-S -03301 164 H 196.097 3.19:09:12  71.168
                    Spolu za 2 koef.  71.168
 
16.VČELA JÁN,MDKS          nas/um: 9/ 2/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:BOBROVEC       616.494km
      19  3 05-S -02214 2024 A 349.635 2.18:23:15  34.672
      68  1 05-S -02215 1117 H  94.681 7.12:31:16  124.088
                    Spolu za 2 koef.  158.760
 
17.BUČO JÁN,MDKS           nas/um: 9/ 1/ 0 rozch.-00:00:04
bydl.:STRÁŇAVY       571.235km
      23  6 08-S -01703 489 A 333.428 2.17:33:13  41.971
                    Spolu za 2 koef.  800.000
 
18.ŽIAČIK VLADIMÍR,MDKS       nas/um: 6/ 3/ 0 rozch.+00:00:01
bydl.:DLHÉ POLE       550.570km
      25  5 08-S -55 3035  H 311.923 2.18:25:05  45.620
      55  4 08-S -01501 897 H 126.621 5.10:28:11  100.365
      60  3 08-S -01404 833 H 108.111 6.05:52:38  109.489
                    Spolu za 2 koef.  145.985
 
19.ZÁKLADNÁ ŠKOLA,MDKS        nas/um: 3/ 1/ 0 rozch.+00:00:22
bydl.:SPIŠSKÉ PODHRADIE   687.744km
      26  2 04-S -02509 5  H 307.810 3.09:14:19  47.445
                    Spolu za 2 koef.  447.445
 
20.DRUSKA MILAN,MDKS         nas/um: 5/ 1/ 0 rozch.+00:00:03
bydl.:RUŽOMBEROK      605.903km
      27  2 07-S -0306 217  A 281.586 3.07:51:45  49.270
                    Spolu za 2 koef.  449.270
 
21.JACO JOZEF,MDKS          nas/um: 6/ 1/ 0 rozch.+00:00:22
bydl.:OSTROVANY       704.683km
      28  2 04-S -02511 348 A 278.553 3.14:09:48  51.095
                    Spolu za 2 koef.  451.095
 
22.KLIMČÍK ANTON,MDKS        nas/um: 5/ 2/ 0 rozch.+00:00:02
bydl.:ZAKAMENNÉ       580.047km
      29  2 07-S -02903 169 H 261.935 3.08:54:28  52.920
      34  5 06-S -02903 29  A 220.808 3.15:46:56  62.044
                    Spolu za 2 koef.  114.964
 
23.GENČÚR FRANTIŠEK,MDKS       nas/um: 6/ 2/ 0 rozch.-00:00:02
bydl.:BREZOVICA       683.795km
      30  5 06-S -02512 1139 A 253.411 3.16:58:22  54.745
      62  6 08-S - 301    H 101.607 7.16:09:49  113.139
                    Spolu za 2 koef.  454.745
 
24.VITOS JÁN,MDKS          nas/um: 2/ 1/ 0 rozch.-00:00:06
bydl.:ROSINA        568.006km
      31  2 08-S -01407 991 H 246.108 3.10:27:57  56.569
                    Spolu za 2 koef.  456.569
 
25.BUJŇÁK VINCENT,MDKS        nas/um: 5/ 1/ 0 rozch.-00:00:09
bydl.:LIPANY        688.884km
      32  3 06-S -02514 722 H 240.479 3.19:44:38  58.394
                    Spolu za 2 koef.  458.394
 
26.ŠTERBA JÁN,MDKS          nas/um: 3/ 3/ 0 rozch.-00:00:02
bydl.:VEĽKÝ ŠARIŠ      710.121km
      33  3 03-S -2511 0978 H 230.394 4.06:22:12  60.219
      44  2 03-S -2511 0957 A 162.244 5.10:56:52  80.292
      69  1 07-S -02516 190 A  91.159 8.16:49:54  125.912
                    Spolu za 2 koef.  140.511
 
27.FIDRÍK LUKÁŠ,MDKS         nas/um: 5/ 2/ 0 rozch.+00:00:02
bydl.:BOBROV        590.598km
      35  3 07-S -02904 1514 H 219.862 3.16:46:13  63.869
      58  1 03-S -2902 1241 H 120.407 5.19:45:02  105.839
                    Spolu za 2 koef.  169.708
 
28.IŠTVÁN MILOŠ,MDKS         nas/um: 6/ 1/ 0 rozch.-00:00:09
bydl.:KRIVANY        684.901km
      37  4 03-S -02802 0654 H 214.587 4.08:11:43  67.518
                    Spolu za 2 koef.  467.518
 
29.BUGYI GEJZA,MDKS         nas/um: 3/ 1/ 0 rozch.+00:00:02
bydl.:KOMÁRNO        667.999km
      40  3 08-S -0701 556  H 190.388 4.13:28:37  72.993
                    Spolu za 2 koef.  472.993
 
30.VOJTEK J + P,MDKS         nas/um: 5/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:STARÁ ĽUBOVŇA     663.289km
      41  4 07-S -02511 407 H 169.969 4.20:02:25  74.818
                    Spolu za 2 koef.  474.818
 
31.MIŠEK MICHAL,MDKS         nas/um: 5/ 1/ 0 rozch.+00:00:05
bydl.:BOBROV        590.167km
      42  4 07-S -02902 539 H 168.800 4.13:16:15  76.642
                    Spolu za 2 koef.  476.642
 
32.ADAMKO DOMINIK+ONDRE,MDKS     nas/um:11/ 4/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:LIPANY        688.947km
      43  4 07-S -02514 360 H 166.575 5.06:55:58  78.467
      45  7 06-S -02514 44  A 150.907 5.14:05:23  82.117
      67  6 08-S -02514 844 H  95.949 8.06:40:22  122.263
      70  9 08-S -02514 855 H  89.669 8.15:03:15  127.737
                    Spolu za 2 koef.  478.467
 
33.VLHA JÁN,MDKS           nas/um: 5/ 3/ 0 rozch.-00:00:01
bydl.:LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ   612.914km
      47  4 08-S -03101 2439 A 147.657 5.07:10:56  85.766
      74  1 07-S -03101 1123 H  82.541 8.10:45:32  135.036
      75  5 08-S -03101 1133 H  81.766 8.11:55:59  136.861
                    Spolu za 2 koef.  220.802
 
34.VELEBA JURAJ,MDKS         nas/um:10/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:TREBIŠOV       767.785km
      48 10 07-S -02709 557 H 146.768 6.08:11:17  87.591
                    Spolu za 2 koef.  800.000
 
35.ŠEFČÍK ĽUBOMÍR,MDKS        nas/um: 3/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:BREZOVICA       683.795km
      49  1 08-S -02512 932 A 146.575 5.15:45:09  89.416
                    Spolu za 2 koef.  489.416
 
36.ĎURICA MIROSLAV+ERIK,MDKS     nas/um: 2/ 1/ 0 rozch.+00:00:06
bydl.:BREZOVICA       683.937km
      50  2 06-S -02512 42  H 145.888 5.16:08:05  91.241
                    Spolu za 2 koef.  491.241
 
37.PAPAJ JAROSLAV st.,MDKS      nas/um: 5/ 1/ 0 rozch.-00:00:02
bydl.:           587.195km
      51  2 07-S -02904 1857 H 135.063 5.10:27:33  93.066
                    Spolu za 2 koef.  493.066
 
38.AMBRÓZY JÁN,MDKS         nas/um: 4/ 1/ 0 rozch.+00:00:10
bydl.:ŽIAR         618.328km
      54  3 07-S -03101 53  H 129.737 5.17:26:01  98.540
                    Spolu za 2 koef.  498.540
 
39.TOMÁŠ MILAN,MDKS         nas/um: 3/ 2/ 0 rozch.+00:00:03
bydl.:VEĽKÝ ŠARIŠ      710.312km
      56  2 06-S -02511 9  H 121.062 6.18:47:19  102.190
      57  1 04-S -02511 542 H 120.918 6.18:54:21  104.015
                    Spolu za 2 koef.  206.205
 
40.BLAHOVSKÝ DÁVID,MDKS       nas/um: 3/ 1/ 0 rozch.+00:00:02
bydl.:SPIŠSKÉ PODHRADIE   687.274km
      59  2 08-S - 203    H 109.334 7.08:45:59  107.664
                    Spolu za 2 koef.  507.664
 
41.BOROS ŠTEFAN,MDKS         nas/um:10/ 2/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:VEĽKÝ MEDER      640.820km
      61  4 08-S -03105 1039 H 107.241 6.20:35:32  111.314
      73  9 08-S -55 1069  A  82.945 8.15:45:53  133.212
                    Spolu za 2 koef.  511.314
 
42.BLAHOVSKÝ MILAN MGR.,MDKS     nas/um: 3/ 1/ 0 rozch.+00:00:02
bydl.:SPIŠSKÉ PODHRADIE   687.274km
      63  1 06-S -02302 721 H 101.588 7.16:45:18  114.964
                    Spolu za 2 koef.  514.964
 
43.VARGA IVAN MGR.,MDKS       nas/um: 2/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:KOMÁRNO        662.136km
      64  1 08-S -0701 1434 H 100.350 7.13:58:15  116.788
                    Spolu za 2 koef.  516.788
 
44.TARANA ĽUBOMÍR,MDKS        nas/um: 3/ 1/ 0 rozch.-00:08:11
bydl.:ČADEČKA        598.020km
      65  1 08-S -01603 605 A  99.216 6.21:27:27  118.613
                    Spolu za 2 koef.  518.613
 
45.ĎURICA ANDREJ,MDKS        nas/um: 2/ 1/ 0 rozch.+00:00:02
bydl.:BREZOVICA       683.155km
      66  2 05-S -02512 921 A  98.469 7.19:37:48  120.438
                    Spolu za 2 koef.  520.438
 
46.GARB ANTON,MDKS          nas/um: 5/ 1/ 0 rozch.-00:00:03
bydl.:BOBROVEC       616.485km
      71  3 07-S -03102 210 H  88.660 7.19:53:23  129.562
                    Spolu za 2 koef.  529.562
 
47.PAPAJ JAROSLAV ml.,MDKS      nas/um:10/ 1/ 0 rozch.+00:00:03
bydl.:           587.195km
      72  3 07-S -02903 841 H  83.406 7.21:20:11  131.387
                    Spolu za 2 koef.  531.387
 
48.LÁDY ANDREA,MDKS         nas/um: 6/ 1/ 0 rozch. 00:00:00
bydl.:VEĽKÝ MEDER      639.320km
      76  6 08-S -0805 809  H  79.889 8.20:22:39  138.686
                    Spolu za 2 koef.  800.000
 
49.HOVANČÍK ĽUBOMÍR,MDKS       nas/um: 6/ 1/ 0 rozch.-00:00:04
bydl.:TORYSA        684.509km
      80  1 08-S -02601 89  A  77.450 9.17:18:02  145.985
                    Spolu za 2 koef.  545.985
 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ V RÁMCI PRETEKOV BRANDENBURG
PASMO 1, PASMO 2, PASMO 3


Súťaž		aktivácie	štartovné 	výhra	úspešnosť	vyplatené	zostatok
PAS 1		7 x 1		7		30	0		0		7
PAS10		68 x 1		68		15	5		75		-7
PAS%		71x 0,5	35,5		2,5	18		45		-9,5
PASY1	70 x 1		70		30	1		30		40
PASY10	89 x 1		89		15	10		150		-61
PASY%	95 x 0,5	47,5		2,5	22		55		-7,5
SPOLU:			317					355		-38