Buscar

Uitreiking ‘Ereprijzen Bourges 2010’ op het gouvernement door de KBDB Oost-Vlaanderen

Vrijdag 28 januari was een hoogdag voor de duivenliefhebbers van de provincie Oost-Vlaanderen … ze mochten immers hun ‘beste kostuum’ uit de kast halen voor de uitreiking van de ‘Ereprijzen Bourges’ van 24 juli 2010 op het ‘Gouvernement’ in Gent.

Toegeven… sinds Mark De Backer goed 3 jaar terug de ‘voorzitterssjerp’ van de KBDB Oost-Vlaanderen omgordde, heeft hij niet alleen voor heel wat verandering gezorgd … er zit ook meer ‘animo’ in het provinciaal bestuur… en onze voorzitter streeft er ook naar onze duivensport een mooier en beter imago, en meer ‘naambekendheid’  te bezorgen naar de buitenwereld toe. En dat kunnen we alleen maar toejuichen, het kan onze sport alleen maar ‘ten goede’ komen. Eén van de zaken waarvoor onze provinciale voorzitter zich dubbel en dik had ingezet was de uitreiking van de ‘Ereprijzen Bourges’ die jaarlijks doorgang vindt op het ‘gouvernement’ in Gent… waar de 1° geklasseerde van zijn ‘stad’ of ‘gemeente’ op de nationale uitslag  van ‘Bourges II’ bij de jonge duiven(dit jaar vervlogen op 24 juli 2010) daarvoor een ‘Ereprijs’ van zijn ‘stad’ of ‘gemeente’ ontvangt. Daarvoor werden alle gemeentes en steden uit Oost-Vlaanderen vanuit de KBDB nogmaals aangeschreven met de vraag of zij hiervoor een ‘Ereprijs’ wilden voorzien voor de 1° geklasseerde duivenliefhebber van hun streek… en een afgevaardigde hun stads- of gemeentebestuur wou vertegenwoordigen op het ‘gouvernement’ voor de uitreiking van de ‘Ereprijs’. Een 40-tal besturen hadden hier positief op gereageerd… de uiteindelijke uitreiking vond plaats op vrijdag 28 januari 2011 jongstleden.

Het was de ‘député’… de afgevaardigde van de provinciale gouverneur uit de provincie Oost-Vlaanderen, de heer Andre Denys… die het welkomstwoord uitsprak voor de aanwezige liefhebbers en de afgevaardigden van de verschillende steden en gemeentes uit Oost-Vlaanderen. De uiteindelijke ceremonie en huldiging van de laureaten gaf hij in handen van provinciaal voorzitter KBDB, de heer Mark De Backer. Die schetste in zijn korte toespraak nog even de historiek van deze ‘Bourges der krijgsgevangenen’… naast de inzet van de lokale besturen en duivenmaatschappijen, die op die dag volkomen ‘gratis’ werken, en hun ristorno’s afstaan voor dit doel… het aantal deelnemende duiven (nationaal: 30.742 jonge in 2010)en liefhebbers, en het aandeel van onze provincie hierbij met 6.371 deelnemende jonge duiven. De ‘Ereprijs van de Gouverneur’… voor de winnaar 1° Provinciaal Bourges tegen 6.371 jonge duiven was dit jaar voor Luc Waldack uit Nederename… die zijn ereprijs mocht ontvangen uit de handen van de ‘député’ van gouverneur Denys.
In zijn spoor volgde de huldiging van alle ‘Ereprijswinnaars’ per gemeente of stad die 1 voor 1 door Mark De Backer naar voor werden geroepen om hun ‘Ereprijs’ in ontvangst te nemen, al dan niet van de afgevaardigde van hun woonplaats of bij het ontbreken hiervan… van  de ‘afgevaardigde van het gouvernement’. Na de huldiging volgde nog een receptie onder de ‘winnaars’ en de genodigden… met uiteraard niets dan blije gezichten. De duivenliefhebbers die door hun stad of gemeente werden gehuldigd vindt u in bijgevoegde fotoreportage.


De ‘député’ van de gouverneur uit de provincie Oost-Vlaanderen bij zijn openingstoespraak


Provinciaal voorzitter KBDB Oost-Vlaanderen, de heer Mark De Backer bij zijn toespraak


Winnaar 1° Prov Bourges 6.371 jonge: Luc Waldack die de ‘Ereprijs’ van de gouverneur en van de stad Oudenaarde
ontving uit handen van de afgevaardigde van de gouverneur.


Ereprijs gemeente Brakel: Guy De Clercq – Michelbeke met burgemeester Herman De Croo


Ereprijs gemeente Kruibeke: Jozef Oste – Bazel met burgemeeste Denert


Ereprijs gemeente Haaltert: Eric Deschrijver – Denderhoutem met mevrouw ‘ schepen van sport’

Was verontschuldigd: Minner-Vd Broeck, ereprijswinnaars Denderleeuw