Buscar

Persbericht van de KBDB omtrent het uitbreken van de ziekte van Newcastle

De KBDB moet vaststellen dat met de maatregelen van het FAVV ingevolge de uitbraak van de ziekte van Newcastle, er zich situaties voordoen waarbij een liefhebber buiten de schutkring valt, maar dat hij geen mogelijkheid heeft tot inkorven gezien de verenigingen waar hij in de omtrek valt, wel binnen de schutkring vallen.

Daarom werd beslist dat deze liefhebbers moeten kunnen inkorven en deelnemen aan de prijskampen kleine halve fond en snelheid in de dichtst bij zijnde vereniging.
Dit houdt in dat de betreffende vereniging haar omtrek tijdelijk kan uitbreiden met enkel de gemeente van de betrokken liefhebbers.
De betrokken verenigingen dienen de uitbreiding onmiddellijk mee te delen aan de voorzitter van de betreffende PE en aan de nationale zetel van de KBDB.
Het is duidelijk dat dit een zeer uitzonderlijke maatregel is die enkel van toepassing is zolang de maatregelen opgelegd door het FAVV van toepassing zijn.
Wij willen er ook aan herinneren dat de verenigingen die buiten de schutkring vallen duiven van binnen een schutkring geenszins mogen aanvaarden, ook niet voor port.