Buscar

24/10/2019 - Info verkoping Snauwaert Herman

UITSLAGEN PER DUIF VOOR DE VERKOPING VAN SNAUWAERT HERMAN wegens stopzetting           

    op 23/11/2019 .  in het lokaal van "NU of Nooit" St-Joris

 

3084486 /15 : Clermont 407 d. : 93e ---- 477 d. : 7e ---- 224 d. : 69 e

                               Arras 715 d. : 2e ---- 258 d. : 2e ---- 390 d. : 18e

                               428 d. : 29 e ---- Pontoise : 122 d. : 2e

3053303/16 :  Arras 390 d. : 95e ---- 258 d. : 24e ---- 715 d. : 223e

                               428 d. : 69 e ---- Clermont 407 d. : 12e ---- 224 d. : 72e

                               477 d. : 34 e ---- Pontoise 122 d. : 9e

3084887/17 : Arras : 258 d.: 2e ---- 93 d. :7e ---- 338 d. : 9e  ----

428 d.: 42 e ---- 412 d. : 27e ---- 390 d. :71 e ---- 715 d.: 47e

                               Clermont : 224 d.: 77e ---- Pontoise : 122 d. : 25e

3084876/17 : Arras : 390 d. : 16e ---- 278 d.: 103e ---- 715 d.: 117 e

                               93 d.: 13e ---- 428 d. : 38 e ---- 412 d.: 57e  ----

                               Pontoise 122 d : 21 e

3084880/17 : Arras : 338 d. 22e ---- 93 d.: 8e ---- 428 d. : 70 e ----

                               412 d.: 97 e ---- 390 d.: 60e ---- 258 d.: 19e ---- 715 d.:114e

3084174/18 : Arras : 96 d. :8e ---- 715 d. : 68 e ---- 428 d. : 11 e ----

                              390 d.: 101e ---- 258 d. : ---- 393 d.: 30e ---- 214 d.22e

                               Clermont 225 d. : 2e ---- 325 d.: 49e ---- 224 d. : 70 e

3084173/18 : Arras 715 d. : 307e ---- 390 d. : 3e ---- 393 d. : 150e

                               214 d. : 33e ---- 428 d. : 3e

                               Clermont 477 d. : 5e ---- 225 d. : 2e ---- 325 d. : 31e ----

                               407 d. : 54 e ----  224 d. : 71e

3084175/18 : Arras 214 d.:1e ---- 412 d : 28 e ---- 275 d.: 12e

                               338 d.: 11e ---- 96 d.: 10e ---- 428 d.: 20e ---- 390d.101e

                               258 d.: 95e

3084177/18 : Arras 715 d.: 23e ---- 393 d.:9e ---- 214 d.: 11e ----

258 d : 75e ---- 325 d.: 28e

                               Clermont : 477 d. : 103 e ---- 225 d.: 36 e

3084172/18 : Arras : 393 d.: 58e ---- 214 d.: 38 e ---- 258 d : 78e ----

                               715 d. : 127 e

                               Clermont : 225 d. : 38 e ---- 477 d.: 127e

3084200/18 : Arras : 390d.: 58 e ---- 258 d.: 98 e ---- 214 d.: 47 e ----

                               412 d.: 20 e  ---- 257 d.: 10 e ---- 428 d. : 73 e

                               Pontoise : 122d.: 13 e

3084192/18  : geen uitslagen