de verbroedering poperinge

Gratis prijzen op de vlucht uit Arras

Op de hoofdvlucht aan de 15 de prijs  DRIESENS M en aan de 30 ste prijs GESQUIERE J een bon voor 25 kgr duivenvoer .

Volgen de week terug gratis prijzen , en verplicht  aanmelden voor het inkorven ,  contact opnemen met Cappelle  D      n° 0494 56 81 15 .

 Houd het CORONA vrij