De Leiestreek

Bericht aan de leden

Beste leden,

Door de gekende omstandigheden kunnen we onze ledenvergadering niet laten doorgaan. De vluchtkalender werd ingediend en wacht op goedkeuring, en daarvoor hebben we ook jullie menig nodig. Normaal is het voorzien dat we verder gaan zoals verleden jaar, met nl. afwisselend  inkorving in Zwevegem en Beveren-leie. Indien er nog opmerkingen of suggesties zijn over de kalender of de werking van onze maatschappij, gelieve deze dan zo spoedig mogelijk te laten weten : 0473210970 of aan één van de bestuursleden. 

grtjs

Het bestuur