De Arend

info hoklijst - bonverkoop

Beste allen,

 

Betreffende de HOKLIJST 2022 :

Deze moet in de vereniging worden afgegeven tegen uiterlijk 15 november e.k.

Zie na of de gegevens correct zijn, zo nodig verbeter of pas aan in ROOD.

Indien je beschikt over e-mailadres, dan geef je dat best op.

 

Lidgeld blijft €25 en per bijkomende naam op je hoklijst betaal je €10  meer.(vb. tandem = €35)

 

De hoklijst(en) kan men aan de vereniging terugbezorgen:

 

- op de bonverkoop VRIJDAG 05 NOVEMBER in ons lokaal

 

- aan een aanwezig bestuurslid van “De Arend” op de Prov.dag (07/11), feest IVW (14/11)

of vergadering “Gullegemse Duivenmij.”(14/11)

 

- per post of in de brievenbus op volgend adres 

DE AREND REKKEM,p/a Plataanlaan,17 te 8500 Kortrijk.

 

De zaalverkoop van onze  JAARLIJKSE VERKOPING zal plaatsvinden op VRIJDAG 05 NOVEMBER om 19.30 uur ons lokaal VTI te GULLEGEM.

Liefhebbers die nog prijsgeld willen ontvangen kunnen dit tijdens de verkoping.

 

De volledige beschrijving van de geschonken duiven en bonnen, met mogelijkheid tot voorbieden zal men vinden op www.bonnenverkoop.be vanaf MAANDAG 25 OKTOBER t.e.m. DONDERDAG 04 NOVEMBER 2021.

Verdere info nopens deze verkoping volgt.

 

Hopende, geachte sportvriend, dat u verder jouw vertrouwen in onze vereniging wil schenken, teken ik met

 

Sportieve groeten,

 

Frederik Bracke,voorzitter “De Arend” Rekkem

 

Te noteren :

- zondag 16 JANUARI 2022  vanaf 12.00 uur   kampioenfeest in MAELSTEDE te KUURNE