Buscar

Daniels Willy

(08/10/2008) Daniels Willy wint 1° Nationaal Argenton 5.252 oude met zijn enige ingekorfde oude duif!

De nationale vlucht uit Argenton is voor het merendeel van de liefhebbers de allerlaatste vlucht met de oude + jaarse duiven op weduwschap. Diegenen die nog deelnemen aan La Souterraine en de afsluitende Gueret doen dit grotendeels met nestduiven. Argenton is ook de laatste vlucht om 'belangrijke prijzen' te verdelen… denk maar aan de 'Nationale Asduif Grote Halve Fond'!

(08/10/2008) Daniels Willy wins 1° National Argenton 5.252 old with his one and only old basketted pigeon!

  The national race from Argenton is for the majority of fanciers the very last race with the old + yearlings in widowhood. Those who still take part in La Souterraine and the closing Gueret mainly do this with nest pigeons. Argenton is also the last race for sharing out the 'important prizes'… think about the 'National Ace pigeon Grand Middle Distance'!