Westfondverbond West-Vlaanderen

Zorgt het Westfondverbond voor een nieuw elan in de provincie West-Vlaanderen op fondgebied ?

Na een lange (strenge) winter en na diverse “lange” vergaderingen met een flinke portie gezond verstand daarbovenop is de “geboorte” van een nieuw fondverbond in het westelijk deel van de prov. W-Vlaanderen een feit : het kreeg de naam mee van “Westfondverbond”….en omvat de fondclubs “Union Gistel” en “Vliegersclub Zarren” , versterkt met het lokaal Aartrijke vanaf de nationale vlucht Bourges II.

De “Vliegersclub” te Zarren moderniseert!
Vorig seizoen (2009) werd de “Vliegersclub” te Zarren bij manier van spreken in een totaal nieuw kleedje gestoken….Er werd op geen inspanning gekeken, noch van de kant van het bestuur, noch van de zijde van de lokaalhouders om hun vereniging een up-to-date imago te bieden. Een handvol toekomstgerichte en positiefingestelde liefhebbers sloegen de handen in elkaar en werkten er aan een organisatie van duivensport met toekomst. Resultaat : het ledenaantal steeg van 18 naar 100, het aantal ingekorfde duiven verdrievoudigde en de inleg werd vervijfvoudigd. De investeringen onder het motto : “snel & correct” hadden bijgevolg een bijzonder positief effect ……het inkorven in grote aparte ruimtes (volgens reglement van de KBDB) was een plezier en de uitslagen waren in korte tijd ter beschikking van de liefhebbers, in zoverre zelfs dat degenen die het wensten de uitslag kregen doorgemaild , terwijl er eveneens mails met uitslagen vertrokken naar een paar bekende duivensites. Het uitschrijven van grote waarborgen der wedvluchten waren dan  ook een extra aantrekkingspool voor de vitessers, voor de halve fond- en voor de fondspelers. 

Samenwerking tussen meerdere verenigingen een must in de toekomst !
Onder bovenvermelde bedenking hebben bestuursmensen van de fondclubs Gistel en Zarren , zich gesteund voelend door prov. Voorzitter van de KBDB W-Vl. en voorzitter van het Nationaal Sportcomité , de heer J. Goegebeur -  groot voorstander v/h feit dat bestaande clubs samenvloeien voor bepaalde vluchten – het wijze besluit genomen om samen te werken op fondgebied. Voor de nationale concoursen vanaf Bourges II wordt het samenspel vergroot met het bureel Aartrijke .
“Wanneer bepaalde maatschappijen op die manier samenwerken kan er een beurtrol gehanteerd worden en kan iedereen er alleen maar beter van worden….zowel de vereniging als de liefhebbers” : aldus een fiere voorzitter Kurt Platteeuw.
Ook het lokaal uit Beerst had aanvankelijk geopperd om mee te doen , maar in laatste instantie hebben zij er van af gezien.
Feit is …. Dat het resultaat van meerdere weken onderhandelen een prachtig verbond geworden is dat bijzonder  enthousiast begroet is door de liefhebbers en waarbij we merken dat verschillende maatschappijen op dezelfde lijn staan voor een toekomstgerichte duivensport.

Volgende vluchten maken het programma van het Westfondverbond uit !
(opgelet voor de nationale wedvluchten uit Bourges II – Argenton – La Souterraine en Guéret wordt zowel ingekorfd te Zarren, te Gistel en te Aartrijke)
Onthou daarbij ook dat de inkorving voor de gekende Guldensporenvlucht uit Blois zich eveneens in dit verbond bevindt….meer info hieromtrent komt ten gepaste tijde in de pers via de organisatie van de Guldensporenvlucht zelf . Vluchten uit Tours , Nantes en St Junien zoals hieronder vermeld worden zowel door Zarren als door Gistel ingekorfd
05/06 = Montélimar met als inkorvingsbureel Zarren
26/06 = Orange met als inkorvingsbureel Zarren
17/07 = Marseille met als inkorvingsbureel Gistel
24/07 = Bourges nationaal II
31/07 = Tours provinciaal en Nantes interprovinciaal
07/08 = Tours provinciaal en Argenton nationaal
14/08 = Tours provinciaal en St Junien interprovinciaal
21/08 = Tours provinciaal en La Souterraine nationaal
28/08 = Tours provinciaal
04/09 = Guéret nationaal

Tot zover de info die wij konden verkrijgen via K. Platteeuw, voorzitter  van het “Westfondverbond”  . We feliciteren de organisatoren van harte met dit prachtig initiatief en wensen hen goede vaart in 2010…..Hopelijk wordt het een seizoen zonder  rampvluchten en niet te veel uitgestelde lossingen…..en dat de beteren mogen zegevieren in de meest gunstige omstandigheden voor onze gevleugelde vrienden.