Oost-Vlaamse jeugdclub - Inschrijvingen

Lid zijn van de Oost-Vlaamse jeugdclub - Criteria - Inschrijvingen 2010

Lid zijn van de Oost-Vlaamse jeugdclub
Dit betekent aan onderstaande voorwaarden te voldoen
Geen 25 jaar oud zijn op 1 januari van het lopende jaar
Minimum leeftijd van 8 jaar op 1 januari van het lopende jaar
In Oost-Vlaanderen woonachtig zijn
Lid zijn van de K.B.D.B. met wettelijke machtiging tot het houden van reisduiven
(afzonderlijk hok en afzonderlijke hoklijst zijn strikt noodzakelijk)
Op naam spelen van de jonge duivenliefhebber
       (geen duo vormen met oudere personen)
Zelfstandig jong duivenliefhebber zijn, d.w.z. zelf inkorven, klokken en verzorgen

Bij betwisting betreffende het al of niet naleven van de bovenvermelde voorwaarden behoudt het bestuur van de Oost-Vlaamse Jeugdclub het recht controles uit te voeren op een willekeurig tijdstip. Hun uitspraak is onherroepelijk!
Het lidmaatschap is, net zoals vorig jaar,  VOLLEDIG GRATIS!
Men  hoeft enkel en alleen het inschrijvingsformulier, degelijk ingevuld en ondertekend, op te sturen naar het secretariaat van de Oost-Vlaamse Jeugdclub

Het inschrijvingsformulier vind je terug op de volgende bladzijde

OPGELET :     Ieder jaar dient het lidmaatschap hernieuwd te worden !!
      Uiterste inschrijvingsdatum  30 maart 2010                                

Lid worden
Oost-Vlaamse Jeugdclub
Vlerick Theo
Striepe 6
9991 Adegem

Ondergetekende,
Naam:  ………………………………………………………………………………………
Voornaam: …………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………….
Postcode: ……………………….       Woonplaats: ……………………………...................
Geboortedatum: ………………...      Geboorteplaats: ……………………………………..
Telefoonnummer: …………………   Emailadres: …………………………………………
Lidnummer K.B.D.B.: ……………………………..
Voor de +25 jarige: jaartal 1ste hoklijst   ……………………………
Verklaart hierbij te voldoen aan alle lidmaatschapsvoorwaarden van de 
Oost-Vlaamse Jeugdclub.

Overtredingen betreffende de lidmaatschapvoorwaarden kunnen overgemaakt worden aan de Provinciale zetel van de K.B.D.B.

Handtekening + Datum

OPGELET: Uiterste inschrijvingsdatum 30 maart 2010
Ben je nog niet ingeschreven, doe het dan nu.
Dan kan je nog van alles mee genieten
Opsturen naar het adres bovenaan!