Afdeling 8 Regio 2 Kampioenen

Op zaterdag 18 november jl. vond in Zaal De Vrolijkheid te Zwolle de jaarlijkse feestmiddag en kampioenhuldiging van regio 2 van afd. 8 GOU plaats.
De zaal was goed gevuld en bijna alle kampioenen waren aanwezig. Voorzitter Hein van de Berg opende even na tweeën de feestmiddag en heette allen van harte welkom. Hij merkte in het openingswoord nog even op dat in deze tijd van verkiezingen overal politiek werd bedreven, maar dat we daar op deze kampioenenhuldiging niet aan zouden meedoen. Helemaal waar was dat overigens niet, want hij kondigde terloops nog een discussieonderwerp aan voor de komende winter: trachten een andere kringindeling in de regio te verwezenlijken, zodat de kampioenschappen nog eerlijker verdeeld kunnen worden en gewonnen worden door hen, die daar - gezien hun resultaten - het meeste aanspraak op maken.

Halverwege de kampioenenhuldiging werden er nog een paar bonnen verkocht en een mooie verloting gehouden. Hierna zette de voorzitter de aanwezige chauffeurs en convoyeurs nog in het zonnetje vanwege hun nimmer aflatende inzet tijdens het vluchtseizoen en overhandigde allen een fraaie bos bloemen.

Voorzitter Hein van de Berg werd zelf ook nog door de heer Henk Knol gehuldigd voor het vele werk, dat hij elke week in het overlaadcentrum van onze vervoerder te Deventer verzet en dat toch op hem een zware wissel trekt.

Rond 18.00 uur dankte de voorzitter iedereen voor de aanwezigheid en zo kwam er weer een eind aan een gezellige middag, waar naast de huldigingen ook nog ruimschoots de tijd om even met deze of gene van gedachte te wisselen over onze hobby.