OVV-FVOV - Feest

Op vrijdagavond 28 november 2008 stond het jaarlijks kampioenengala van het OVV-FVOV op de kalender. Sinds men een 3-tal jaren terug uitweek van het Gentse 'Ottenstadion' naar het sfeervolle kader van de Salons 'De Zilverreiger' te Oosterzele, barst dit kampioenenfeest bijna letterlijk 'uit zijn voegen'! Want voor het 2e jaar op rij diende men inschrijvingen van feestvierders te weigeren… 'vol' is nu eenmaal 'vol'!
Met meer dan 250 aanwezigen zat de zaal opnieuw tot in de kleinste hoekjes gevuld. Het was een trotse voorzitter, de heer Daniel Aerens, die zijn welkomstrede uitsprak en alle aanwezige feestvierders en genodigden waaronder nationaal voorzitter de heer Pierre De Rijst, voorzitter nationaal sportcomité de heer Johny Goedgebeur, provinciaal voorzitter KBDB Oost-Vl de heer Mark De Backer, die met nagenoeg zijn volledige provinciale KBDB-bestuursploeg aanwezig was… van harte dankte voor hun talrijke opkomst, en hen een uitnodigde voor het overheerlijke banket.
Na het voorgerecht, en alvorens met de uitgebreide reeks aan kampioenenhulde's van start te gaan, stak voorzitter Aerens opnieuw van wal met zijn traditionele speech. En éénieder weet dat de voorzitter daarin vaak uit 'eigen woord' spreekt, geen blad voor de mond neemt… kortom het 'hart' op de tong, recht voor de raap. Uit de speech bleek dat er 'achter de schermen' van ons nationaal en provinciaal duivenspel duidelijk andere (lees: grotere?) belangen spelen, dan alleen maar het gegeven… 'laat ons gewoon met duiven spelen'!

Een terugblik naar het afgelopen sportseizoen 2008 leerde ons dat de voorzitter in het algemeen tevreden was over het sportjaar 2008, zowel voor de fond als de provinciale 'grote halve fond'. Vooral de provinciale vluchten kenden een nagenoeg rimpelloos verloop, ondanks het vaak wispelturige weerbeeld in de maanden juni en juli (met talrijke uitgestelde lossingen). Nu, het dient gezegd, op het vlak van organisatie en ook van de 'lossingen' hebben de verantwoordelijken van het OVV-FVOV reeds lang hun vakbekwaamheid bewezen… dit even ter zijde.

Voorzitter Aerens was ook in de wolken dat ze via de steun van het 'nieuwe nationale bestuur' uiteindelijk… 20 jaar nadat een eerste vraag in die zin, richting KBDB werd gericht… een nieuwe 'nationale vlucht' voor oude en jaarlingen werd toegestaan voor 2009, vanuit Argenton (laatste weekend van Juni). Voor wie de radio-uitzendingen van 2008 nog even in het geheugen heeft… waarbij nagenoeg gans België op dat moment in Argenton stond om te lossen, en alle lossingen in ' provinciale kladjes' om de 10 minuten werden uitgevoerd… is dit een niet meer dan 'logische beslissing'! Alleen begrijpt geen mens waarom het bijna 20 jaar moet duren alvorens men tot een dergelijk besluit kon komen, ook voorzitter Aerens niet, met andere woorden… Welke 'belangen' (zie hoger) speelden hier? Nu, een kampioenenfeest van het OVV-FVOV is er niet om daar een antwoord op te vinden. De heer Aerens ging verder… en benadrukte ook nogmaals zijn afkeer tegen het grote aantal dubbelingen die op verschillende nationale vluchten worden ingericht. Hij citeerde vooral de dubbelingen FCW en Entente Belge, die beide organisatoren inrichten op elkaars vluchten. Een nationale, provinciale en lokale dubbeling is volgens de voorzitter, al meer dan voldoende. Ook 'Zonale dubbelingen' zijn nooit 'zijn ding' geweest, en is hij nog steeds 'tegenstander van'… sprak hij in zijn redervoering uit! De voorzitter heeft daar zeker ergens een punt, teveel dubbelingen zorgen voor nog meer versnippering… maar toch klinkt dit nogal 'tegenstrijdig'… als je weet dat juist in 2008 voor het eerst 'zonale dubbelingen' (zone A + B) op de 'provinciale vluchten OVV' werden ingevoerd. Verder hield de voorzitter nog een pleidooi voor het handhaven van de controles via de 'gummiringen' op de provinciale (in andere provincies reeds lang afgevoerd) en nationale vluchten… dit om de liefhebbers te beschermen tegen mogelijke 'fouten' waarvan ze zelf het slachtoffer zouden kunnen worden.

Dat de voorzitter het duidelijk moeilijk heeft met de aanhoudende vraag en 'roep' vanuit de 'westkant' van de provincie, naar een grotere afwisseling (lees variatie) in vluchten tussen west- en midden, bleek niet alleen uit zijn redevoering maar ook uit zijn kampioenenhulde. In zijn 'rede' benadrukte hij dat voldoende is gebleken dat zowel noord als zuid, oost als west heel goed aan de bak komen in de verdeling van kampioenschappen en ereprijzen. Kan best zijn… omdat dit een samengaan is van veel factoren als weer, wind en massa, maar ook van kwaliteit en selectie van de duiven… om er maar enkele te noemen. De heer Aerens voegde er aan toe dat wanneer je maar 10% van de duiven op de vluchten inkorft, je niet wekelijks aanspraak moet willen maken op de zege, maar met 1 zege op 10 moet tevreden zijn!

Een redenering van de voorzitter die 'kant noch wal' raakt!
Het moet juist de taak zijn van een inrichter om ieder spelend lid tot tevredenheid te stellen en voor hen vluchten in te richten met evenredige kansen op 'winst'! Dat is toch de essentie van het duivenspel! Iedereen van de pakweg 1.500 inkorvende liefhebbers voor de wekelijkse provinciale 'grote halve fondvluchten' in Oost-Vlaanderen, betaalt evenveel aan onkosten (lees: reiskosten) per duif… dan is het niet meer dan normaal dat 'alle liefhebbers' op een min of meer gelijkwaardige behandeling rekenen van de organisatie qua in te richten vluchten, en ook even veel kans willen maken om aan 'de bak' te komen! Ik denk dat het grootste deel van de duivenliefhebbers in Oost-Vlaanderen toch naar de provinciale vluchten trekt met de ambitie om te 'winnen', en liefst iedere week opnieuw, en niet één keer op tien… zegge en schrijve 1 x per seizoen! Als je dan bekijkt dat de 'westkant' (lees Aalter-Eeklo-Waarschoot en een stuk Astene-Deinze) steeds tussen de 25 en 30% van de duiven inkorft, dat is het toch maar normaal dat zij ook graag 30% van de 'beschermde vluchten' uit een lossingplaats van hun sector willen (nu sinds 2008, amper 2 op de 9 beschermde vluchten met Poitiers van midden juni en Tours eind augustus). Vooral het programma met de oude duiven is voor velen een doorn in het oog, en is er de oorzaak van dat de liefhebbers uit de westkant 'die dit kunnen', massaal richting West-Vlaanderen trekken… wat ook daar stilaan voor wrevel zorgt. Een programma met eerst Vierzon, dan Bourges Nationaal (eind mei), en opeenvolgend 3 x Chateauroux (lees: allen vluchten uit middensector), dan Poitiers (enige vlucht uit west-sector) en Argenton (nu 'nationaal' vanaf 2009) in het 'hoogseizoen' met oude duiven… is voor de mensen uit de 'Westkant' een beetje van het goede teveel! Als er dan nog ergens 'west 'in de wind zit, kunnen ze het daar inderdaad 'schudden'!
Na de nationale Bourges (van eind mei) eens een iets 'westelijker lossingplaats' invoeren (vb een Tours, Le Mans of Nantes) zou al veel ongenoegen de mond snoeren. Want als de liefhebber inderdaad maar 1 x op 10 kans maakt op winst zoals de voorzitter stelt, dan zoekt hij begrijpelijk naar alternatieven… want mensen willen nu éénmaal 'winnen'! Dat is toch de intentie van het 'spelletje'! Daar een oplossing voor vinden moet juist de uitdaging zijn voor het bestuur van het OVV-FVOV! Het is een discussie die ons inziens hier niet moet gevoerd worden in de verslaggeving omtrent een kampioenenfeest, maar die ook niet thuis hoorde tijdens de huldiging van de kampioenen, want de herhaalde 'prikken' die door de voorzitter werden uitgedeeld richting liefhebbers van de 'westkant', werden door de meeste aanwezigen uit deze regio maar matig geapprecieerd! Een verstandig man als de heer Aerens kennende, weten we wel, dat het zeker niet zijn bedoeling is geweest om voor opschudding te zorgen… maar eerder om zijn huidige aanpak te verrechtvaardigen en te verdedigen. Iedereen tevreden stellen zal echter nooit kunnen, maar een beetje rekening houden met de 'noden' en 'wensen' van alle inkorvende leden, zou alvast een stap in de goede richting zijn!

Want de voorzitter stelt in zijn slotrede (sic): Oost-Vlaanderen dient ook naar de toekomst één blok te blijven, we zijn de grootste provincie wat het aantal leden betreft en zullen bewijzen dat we met de medewerking van ieder hier aanwezig ook de beste zijn!

Het OVV-FVOV is een prachtige organisatie, met misschien wel de mooiste en grootste 'troeven' in handen van gans het land (perfecte organisatie, eigen vervoer, ervaring enz)… kortom een organisatie met 'standing', dat werd afgelopen vrijdag nogmaals bewezen! Laat ons die troeven optimaal benutten en verder uitbouwen, en een voorbeeld en toonbeeld zijn voor de andere organisaties hier te lande… "Noblesse, oblige…"!

Tijd dan voor de lange reeks aan 'topkampioenen' die één voor één richting podium werden geroepen en door voorzitter Aerens in de hulde werden betrokken! Dit waren alvast de toppers uit onze provincie op de vluchten van het afgelopen seizoen 2008 die op de 'gevoelige plaat' werden vastgelegd