Schitterende huldiging van de laureaten in de Brugse Kampioenschappen, de Grand Slam of Belgium en de Kampioenschappen der Zwalmvallei

“Drie in één”, dit zouden we als titel kunnen omschrijven voor de prachtige samenwerking tussen de Brugse Kampioenschappen enerzijds, en de Grand Slam en de Kampioenschappen der Zwalmvallei anderzijds.

De gezamenlijke prijsuitreiking van vernoemde organisaties vormden op zondag 3 maart een schoolvoorbeeld van hoe je een reeks grote kampioenschappen makkelijk kan  samenvoegen tot één geheel ten einde een verdiende en mooie hulde te brengen aan heel veel  laureaten.

In een bomvolle zaal van het Gasthof “ Wildenburg” te Wingene nam Dirk Schreel -  als Voorzitter van de Brugse Kampioenschappen  - het openingswoord voor zijn rekening om de vele aanwezigen te verwelkomen en de diverse laureaten in de Brugse Kampioenschappen Beide Vlaanderen en Nationaal een medaille van de stad Brugge te overhandigen,ook de nationale kampioenen en/of winnaars plus nationale  asduifkampioenen werden in de bloemen gezet. Dit alles was toen al voorafgegaan door een uitgebreid aperitief.

Voor de rest van de namiddag was Jacques Mestdagh de speaker van dienst. De afroeping, de overhandiging van de vele trofeeën en bloemen waarbij heel veel kampioenen de revue passeerden werd  ondanks het uitgebreid programma  in een uiterst vlot tempo   afgewerkt.  Een korte toewijzing van bons ( met voorbieding) en een tombola vormden andere ingrediënten van de namiddag. Dit alles verliep bijzonder  georganiseerd tussen de diverse gangen van het feestbanket in. Een banket  dat werd opgediend aan een “all-in formule” met gratis drank tot 19 uur voor slechts 50 euro. Het mag gezegd niet enkel het programma werd keurig afgewerkt , ook hetgeen Gasthof “Wildenburg” offreerde was in orde, zodat alle aanwezigen tevreden en voldaan nog op een deftig uur konden huiswaarts keren.

Tussenin werd secretaris Maurice Baele v/d B.K. nog door Nationaal Voorzitter van het Sportcomité D. Shreel de medaille opgespeld voor 60 jaar belangeloze inzet ten bate van de duivensport. Maurice werd  daarop door de  ganse zaal getracteerd op een staande ovatie.

Het mag luidop gezegd en geschreven… het feest van de Brugse Kampioenschappen waarbij de Grand Slam en de Kampioenschappen der Zwalmvallei met Luc Willem als coördinator aansloten, groeide uit tot een vrolijke happening waarbij zowel snelheids- , halve fond- en fondspelende liefhebbers verbroederden, dit alles gedirigeerd door het bestuur : D.  Schreel , M. Baele, P. De Buck , N. Dobbelaere en J. Mestdagh geassisteerd door hun dames voor de Brugse Kampioenschappen en Luc Willem, Eric Claerhout en Jan Busschaert voor de andere competities .Zij deden hun werk met bravoure  tot in de puntjes.  Iedereen was bijzonder tevreden over het feest, wat kon afgeleid worden uit de vele  felicitaties ter plekke en via mails. Ook onze felicitaties aan dit altijd sterk voor de dag komende bestuur van de Brugse Kampioenschappen.  Jullie feest is er jaarlijks één om nooit meer te vergeten: een schitterende organisatie, een prachtig feestbanket  voor een democratische prijs volgens een “all-in formule” en veel ambiance. Chapeau !