Search

PIPA bezoekt enkele topliefhebbers in Polen

Polen is al jaren een van de grootste duivenlanden van Europa. Met een aantal van 40.000 actieve duivenmelkers behoort het zelfs tot een van de grootste duivenlanden van de wereld. Voldoende reden voor PIPA om een trip in Polen te plannen om er enkele topliefhebbers en de voornaamste klanten van PIPA te bezoeken.

Polen maakte al heel wat indruk op het internationale duiventoneel. Om de twee jaar worden de Olympiades gedomineerd door Poolse duiven met soms fenomenale palmaressen. Sinds enkele jaren wordt in Polen ook deelgenomen aan de internationale vlucht uit Barcelona, op afstanden tot zelfs 1800 km. Kortom, als duivenland mag Polen al lang niet meer onderschat worden.

Dat werd ook duidelijk tijdens onze bezoeken aan enkele Poolse topliefhebbers. We ontmoetten onder meer Wiesław Kurek, Bartosz Morel, Wojciech Handerek, Tadeusz Pałka, Bogdan Michalak en Arkadiusz Buttner. Al jaren wordt er in Polen geïnvesteerd in topduiven uit o.a. België, Nederland en Duitsland. Een kwaliteitsinjectie die zich duidelijk laat zien in de resultaten en de duiven die we in de handen kregen. Door de snelle evolutie en groei van de duivensport in het land is ook het niveau van de Poolse reisduif mee gegroeid.

De duivensport in Polen is in grote lijnen te vergelijken met de duivensport in België en Nederland, maar vooral met Duitsland. Het seizoen voor de oude duiven - er wordt geen onderscheid gemaakt tussen oude en jaarlingen in Polen - loopt van april tot eind juli. De meeste clubs hebben veertien of vijftien vluchten voor oude duiven. Gemiddeld zien de afstanden van die vluchten er als volgt uit: drie à vier vluchten van minder dan 300 km, vier à vijf van 300-400 km, drie à vier van 500-600 km en twee à drie van +700 km. Er zijn liefhebbers die ervoor kiezen om zich te specialiseren in bepaalde disciplines en er zijn ook heel wat liefhebbers die alle vluchten met dezelfde duiven afwerken.

Het jongeduivenseizoen start de eerste helft van augustus en loopt tot half september. Elke club heeft minimaal vier tot maximaal zes vluchten voor jonge duiven. Die worden vooral tot 300 km gespeeld en krijgen één tot uitzonderlijk twee vluchten van maximum 450 km. De meeste clubs spelen echter de jonge duiven tot maximaal 260-280 km. Ook hier zijn er liefhebbers die zich enkel focussen op het jongeduivenspel en het spel met de oude links laten liggen.

Polen is ingedeeld in 40 provincies. Enkele kleine provincies hebben vijf clubs of iets meer, maar er zijn ook die tot 30 clubs hebben. De ledenaantallen van de clubs liggen tussen de 500 en 2.000 leden! In totaal zijn er 400 clubs in Polen.

De vluchten tot 400 km gaan meestal enkel op clubniveau door. Sommige clubs kunnen beslissen om samen te spelen en zo heb je soms samenspel van twee tot vier clubs voor wedstrijden tot 400 km. Bij wedstrijden tussen 400 en 700 km varieert het samenspel. Soms een samenspel van twee tot vijf clubs, soms een provinciale lossing. Voor vluchten van meer dan 700 km zijn er steeds provinciale of minstens semiprovinciale lossingen.

Hieronder vindt u enkele foto’s van ons bezoek aan Polen. We willen onze agent Tomasz Wiczling bedanken voor de professionele organisatie van de trip!