Search

Uitreiking Ereprijzen Bourges 2015 op het Gouvernement te Gent

Het Provinciehuis te Gent zette op vrijdag 29 januari opnieuw zijn deuren open voor de Oost-Vlaamse duivenliefhebbers voor de uitreiking van de ereprijzen gewonnen op de nationale Bourges II uit 2015. De Ereprijs van Gouverneur Jan Briers werd dit jaar gewonnen door de gebroeders Van Landeghem uit Kruibeke.


Mark De Backer - Provinciaal voorzitter KBDB Oost-Vl - tijdens zijn verwelkoming

Het provinciaal bestuur van de KBDB Oost-Vlaanderen had opnieuw de 65 Oost-Vlaamse gemeenten aangeschreven, om voor de best geklasseerde liefhebber van hun gemeente of stad een ereprijs te voorzien. Een afgevaardigde van het gemeentebestuur – veelal de burgemeester of schepen van sport – werd uitgenodigd naar het Provinciehuis om de ereprijs te overhandigen aan de winnaar uit zijn gemeente/stad.

Provinciaal voorzitter van de KBDB Oost-Vlaanderen - de heer Mark De Backer - is de stuwende kracht achter dit prachtig initiatief. Om en bij de 50 afgevaardigden van de Oost-Vlaamse gemeentes en steden kwamen op deze namiddag hun ereprijs aan de respectievelijke winnaar overhandigen op het Gouvernement te Gent. Een succes.

Het was gouverneur Jan Briers – bijgestaan door collega deputés Vercamer en Couckuyt - die iedereen welkom heette. Hij was vol bewondering voor de massale opkomst. In een korte speech beklemtoonde hij  de duivensport als belangrijk medium voor sociale contacten, naast een mooie vrijetijdsbesteding voor tal van mensen en families.
Provinciaal voorzitter KBDB, Mark De Backer, schetste in het kort de geschiedenis van de nationale Bourgesvlucht in 2015, waaraan 12.064 Oost-Vlaamse duiven deelnamen. Hij bedankte in naam van iedereen, alle inkorvingsburelen die opnieuw al hun ristorno’s afstonden voor het goede doel, waarvan de opbrengst – zo’n 2000 € - werd geschonken aan de VZW Kinderkankerfonds van het UZ te Gent. De cheque werd overhandigd door provinciaal mandataris en tevens secretaris van de Belgische Verstandhouding - organisator van de nationale Bourges II - de heer Yvan  Eeckhout.

Tijd voor de huldiging van de laureaten 2015, die hun ereprijs overhandigd kregen door de afgevaardigde van hun stad of gemeente. De ereprijs van de Gouverneur viel dit jaar te beurt aan de gebroerders Van Landeghem uit Kruibeke als provinciaal winnaar in Oost-Vlaanderen op de nationale Bourges II. In hun zog volgden de andere laureaten, waarvan onderstaande fotoreportage.


Gebroeders Van Landeghem ontvangen de Ereprijs van Gouverneur Jan Briers