Search

OVV-FVOV 2009, Kampioenenfeest - Zoals het de organisatie past… een feest met ‘standing’

Vrijdag 27 november blies het bestuur van de Fondvereniging Oost-Vlaanderen (OVV-FVOV) opnieuw verzamelen in Salons ‘De Zilverreiger’ te Oosterzele voor hun jaarlijks kampioenenfeest, editie 2009. Dit onder aanvoering van voorzitter Daniel Aerens…
... de voorzittermecenas die deze vereniging heeft laten uitgroeien tot een bloeiende en prominente  organisatie… zeg maar tot één der toonaangevende verenigingen op nationaal vlak, welke ondertussen naast het inrichten van de wekelijkse provinciale vluchten op de grote halve fond, de jongste seizoenen ook zijn strepen heeft verdiend met de vlekkeloze organisatie van nationale vluchten als Argenton  en La Souterraine.

De feestzaal zat opnieuw tot in het ‘kleinste hoekje’ gevuld, er dienden zelfs opnieuw talrijke inschrijvingen geweigerd te worden… om maar te illustreren dat deze feestavond opnieuw een grandioos succes werd.
Voorzitter Aerens nam naar goede traditie opnieuw het woord voor zijn ‘openingsspeech’… waarbij hij opnieuw benadrukte volledig uit ‘eigen naam’ te spreken. Mensen die het feest jaarlijks bijwonen weten dat de voorzitter zelden een blad voor de mond neemt, ronduit voor zijn mening uitkomt, problemen niet uit de weg gaat. We kunnen stellen dat hij dit jaar vrij ‘braaf’ is geweest, maar toch enkele knelpunten ter sprake heeft gebracht, we vatten zijn redevoering als volgt kort samen:
Het OVV-FVOV kan terugblikken op een schitterend sportjaar 2009, met vlekkeloos verlopen vluchten… en als hoogtepunt de nieuwe ‘nationale vlucht’ vanuit Argenton waarvoor 9.912 oude en 21.065 jaarlingen, of een totaal van 30.977 duiven de mand zijn ingegaan. Hij dankte ook de heer John Goegebeur voor de plaatselijke controles te Argenton op de losplaats. Toch zat de voorzitter voor 2010 duidelijk met een ‘ei’ … enerzijds was hij tevreden dat het OVV-FVOV opnieuw de nationale Argenton en La Souterraine mag inrichten, anderzijds toonde hij zich minder tevreden met de beide ‘nationale Chateauroux-vluchten’ die op touw staan, waarbij het OVV-FVOV toch 2 belangrijke provinciale vluchten ziet verloren gaan, waarvoor in 2009 respectievelijk 8.942 en 9.978 duiven werden ingemand… wat een aanzienlijk verlies aan inkomsten kan en zal betekenen. Hij benadrukte nogmaals dat  hij zijn vrienden van de KBDB had laten weten dit initiatief niet gunstig gezind te zijn (om vele redenen), en als dit enkel om financiële redenen zou gaan… er andere mogelijkheden open lagen om de KBDB extra te steunen. Beide nationaals uit Chateauroux zouden kaderen in het 100-jarig bestaan van de KBDB, en het zou ook om een éénmalig initiatief gaan… aldus nog de voorzitter. Hier legde  voorzitter Aerens vooral de nadruk dat hij vele jaren terug, zowat aan de wieg heeft gestaan van het feit dat de inkorvende maatschappijen een ‘ristorno’ per duif konden ontvangen van de nationale inrichters, dat was voorheen niet het geval. Als ‘nieuwbakken voorzitter’ had hij er toe niet beter op gevonden dan zijn deelnemende maatschappijen volledig te laten deelnemen in de winst… iets wat door menig inrichter niet op een ‘hoera’ werd onthaald.  Dit initiatief lag aan de basis van het gegeven dat alle maatschappijen vanaf toen een ristorno ontvangen van 0,05 eurocent (zegge en schrijve 2 B.Fr de duif) en 3% op de inleg in hun vereniging. Ruim onvoldoende om de steeds maar stijgende werkingskosten in hun maatschappij  nog te kunnen financieren… Iedereen mag dit weten, onze Oost-Vlaamse maatschappijen ontvangen van het OVV-FVOV een veel hogere en betere ristorno, en dat is niet meer dan normaal… stelt de voorzitter.

Onze duivensport zit duidelijk in een evolutie waar de voorzitter zo zijn bedenkingen bij heeft… vooral  bij de evolutie richting ‘professionalisme’, waarbij het ‘geldspel’ een hoofdrol lijkt te gaan opeisen, wekt zijn argwaan op. Jaarlijks worden honderden duiven richting ‘éénhoksraces’ in China, Z-Afrika en talrijke andere landen gestuurd waar honderden en duizenden euro’s worden ingelegd. Er wordt veel geld gewonnen maar nog meer verloren! Maar waar pure sport om ‘geld’ begint te draaien, kan men zich de vraag stellen of alles wel correct verloopt. In andere sporten zoals het voetbal, zijn reeds mensen bezweken voor het geld… daarom de vraag waarom dit in de duivensport niet het geval zou zijn, zeker in veraf gelegen landen. Ook hier gaf hij een stille wenk richting KBDB, dat er geen controle genoeg kan zijn… fraude moet ten allen tijde bestreden en kordaat aangepakt worden!

Tot slot sprak voorzitter Aerens nog zijn woord van dank uit aan zijn talrijke sponsors en aan alle voorzitters, bestuursleden en werkers binnen de Oost-Vlaamse maatschappijen voor het goede werk dat ze gedurende het voorbije seizoen opnieuw hebben verricht. De voorzitter benadrukte dat hij er meer dan een 10-tal jaar heeft over gedaan om van Oost-Vlaanderen een hecht, samenwerkend en eendrachtig blok te maken rekening houdend met de bekommernissen van iedereen… een blok dat er nu staat, en dat hij naar de toekomst toe wil behouden en veilig stellen. Hij besloot zijn redevoering met volgende oneliner: Als éénieder van ons erin slaagt zijn specifieke taak die hem is toegewezen tot een goed einde te brengen, dan is er nog hoop voor onze duivensport, in België maar ook en vooral in Oost-Vlaanderen! Leve OVV-FVOV, leve de duivensport!

Waarna het opnieuw overheerlijke banket zijn aanvang kon nemen, met tussen de gerechten door de talrijke huldigingen van de grote schare aan kampioenen die opnieuw richting Oosterzele waren afgezakt, waarvan bijgevoegde fotoreportage. Na de kampioenhulde werden voorzitter Daniel Aerens en zijn secretaris (tevens voorzitter KBDB Oost-Vl) Mark De Backer in de bloementjes gezet voor hun inzet en perfect werk dat opnieuw werd afgeleverd in 2009… want wanneer alles goed en vlekkeloos verloopt zoals opnieuw in het voorbije 2009 geschiedde, lijkt dit voor de meeste mensen allemaal zo normaal. De meeste mensen onder ons beseffen nog altijd niet wat voor een wekelijkse inzet en arbeidsintensieve taken daar komen bij kijken om alles tot een goed eind te brengen… ja, om ons gewoon met duiven te laten spelen, ons te laten genieten van het ‘spelletje’. In naam van alle Oost-Vlaamse liefhebbers, dank heren voorzitter, secretaris, bestuursleden en ‘noeste werkers’ achter de schermen van het OVV-FVOV! Zij kregen hiervoor allen dan ook een daverend applaus in de zaal! Hierna werden de aanwezige KBDB-leden en mandatarissen nog even in de bloemetjes gezet, waarna nationaal voorzitter Pierre De Rijst het podium beklom met de cheque KBDB als sponsoring van de vereniging OVV-FVOV. De heer De Rijst voegde er nog aan toe dat dit bedrag nog jaren niet geïndexeerd was, en dat hij dit voor 2010 eens ging herbekijken… zodat het financieel verlies aan inkomsten voor OVV-FVOV, dat mogelijks wordt geleden door de  2 nationale Chateaurouxvluchten, enigszins zou gecompenseerd worden. Een uitspraak die bij bepaalde bestuursleden van de Oost-Vlaamse maatschappijen niet in dovemansoren was gevallen, want een 4-tal personen uit verschillende Oost-Vlaamse maatschappijbesturen kwamen ons hier later op de avond over aanspreken… en drukten hun oprechte hoop uit dat de heer De Rijst op dat vlak ook aan zijn Oost-Vlaamse maatschappijen zou denken, die door deze ‘nationale organisatie’ door de KBDB van deze beide Chateauroux’s een financieel verlies aan ristorno’s dreigen te ondervinden. Eentje sprak zelfs zijn vrees uit dat ook de lokale ‘poelage’ wel eens een stuk minder zou kunnen zijn, wanneer ongustige ‘wind’ wordt voorspeld, wat een nog groter financieel verlies zou kunnen betekenen voor de O-Vl. maatschappijen. Hopelijk heeft de heer De Rijst ook hier oog en oor naar!