Search

KBDB Oost-Vlaanderen: Uitreiking ereprijzen van de nationale Bourges II jonge duiven op het Gouvernement te Gent.

Het Provinciehuis te Gent zette op vrijdag 31 januari zijn deuren wagenwijd open voor de Oost-Vlaamse duivenliefhebbers. De tandem De Vroe-Van Gaver werd winnaar van de Ereprijs van de Gouverneur.


Johan De Vroe ontvangt de Ereprijs van de Gouverneur, overhandigd voor de deputés Vercamer (links) en Versnick (rechts)

De winnaars van de ereprijzen gewonnen op de nationale Bourges II met jonge duiven per gemeente of stad, kwamen op deze namiddag hun ereprijs in ontvangst nemen. Het provinciaal bestuur van de KBDB Oost-Vlaanderen had opnieuw de 65 Oost-Vlaamse gemeenten aangeschreven, om voor de best geklasseerde liefhebber van hun gemeente of stad een ereprijs te voorzien. Een afgevaardigde van het gemeentebestuur – veelal de burgemeester of schepen van sport – werd uitgenodigd naar het Provinciehuis om de ereprijs te overhandigen aan de winnaar uit zijn gemeente/stad.


Voorzitter KBDB Oost-Vlaanderen Mark De Backer tijdens zijn openingsrede

Provinciaal voorzitter van de KBDB Oost-Vlaanderen - de heer Mark De Backer - is zowat de stuwende kracht achter dit prachtig initiatief. Om en bij de 45 afgevaardigden van de Oost-Vlaamse gemeentes en steden kwamen op deze namiddag hun ereprijs aan de respectievelijke winnaar overhandigen op het Gouvernement te Gent. Een succes.


Deputé Geert Versnick tijdens zijn verwelkoming

Deputé Geert Versnick – bijgestaan door collega deputé Vercamer - heette namens de provinciegouverneur iedereen welkom. In een korte speech beklemtoonde hij  de duivensport als belangrijk medium voor sociale contacten, naast een mooie vrijetijdsbesteding voor tal van mensen en families. Provinciaal voorzitter KBDB, Mark De Backer, schetste in het kort de geschiedenis van de nationale Bourgesvlucht in 2013. Vooral dat deze klassieker te lijden had onder de grote verliezen die in 2013 werden geleden onder de jonge duiven. Vandaar dat deze editie het kleinste aantal deelnemende jonge duiven had uit de geschiedenis. Hij bedankte in naam van iedereen, alle inkorvingsburelen die opnieuw al hun ristorno’s afstonden voor het goede doel, waarvan de opbrengst werd geschonken aan de actie Levenslijn.

Tijd voor de huldiging van de laureaten 2013, die hun ereprijs overhandigd kregen door de afgevaardigde van hun stad of gemeente. De ereprijs van de Gouverneur viel dit jaar te beurt aan de tandem De Vroe-Van Gaver uit Moortsele als provinciaal winnaar, en tevens nationaal winnaar van de deze nationale Bourges II van eind juli. In hun zog volgden de andere laureaten, waarvan onderstaande fotoreportage.

Comments

een dikke proficiat voor Temmerman Jurgen en Arijs Cindy die er in slagen om 2 jaar na elkaar deze trofee te winnen en dit in hun 2 eerste jaren dat ze deze discipline beoefenen. KLASSE!!!!!

Proficiat aan de winnaars Wink

Mvg Pieter Van de Veire