Search

KBDB Oost-Vlaanderen huldigde zijn provinciale kampioenen 2013

Op zaterdag 8 februari werden de provinciale kampioenen van de KBDB Oost-Vlaanderen gevierd in de Salons Mantovani te Oudenaarde. Freddy en Jacques Vandenheede werden Algemeen Provinciaal Kampioen 2013!


Algemeen Kampioen KBDB Oost-Vl: 1 F.&J. Vandenheede (midden), 2 Benny Steveninck (links), 3 Hugo Vlaeminck (rechts)

Het aantal deelnemende feestvierders was nagenoeg identiek als vorig jaar. Onze nationale bestuurstop tekende present met nationaal voorzitter Stefaan Van Bockstaele, voorzitter nationaal sportcomité Dirk Schreel en nationaal penningmeester Juliaan De Winter, naast tal van provinciale mandatarissen uit de omliggende provincies. Uiteraard waren ook de Oost-Vlaamse mandatarissen aanwezig op hun feest, behalve… provinciaal voorzitter Mark De Backer. Vorige week had Mark blijkbaar een fietsongeval waarbij hij een heup zou gebroken hebben, waardoor hij in de kliniek vertoefde op deze feestavond. Langs deze weg wensen wij  hem dan ook een spoedig herstel.

Het was oud-nationaal voorzitter Pierre De Rijst die in de plaats van de provinciale voorzitter nu de honneurs waarnam. Hij deed dit op een zeer vlotte manier, waardoor de talrijk opgekomen feestvierders naast de uitgebreide kampioenenhulde nog konden genieten van een prachtige feestavond. Ook gastvedette Frank Galan deed zijn duit in het zakje met een optreden van om en bij  het uur. Een afwisseling van Vlaamse en Spaanse schlagers galmden door de feestzaal, en zorgden voor sfeer en ambiance. Een feestgedruis dat nog doorging tot in de kleine uurtjes.


Pierre De Rijst tijdens zijn verwelkoming en openingsrede

In zijn openingsspeech richtte Pierre De Rijst zich tot ons nationale bestuur, en deed een oproep om naar de toekomst toe de nationale vluchtkalender vroeger definitief goed te keuren. Nu moeten alle nationale inkorfburelen nog wachten tot na de Algemene Vergadering van 26 februari aanstaande, op hun programma 2014 op te stellen, en hun kampioenschappen uit te schrijven. Ook voor de lokalen die extra nationale vluchten hadden aangevraagd had de heer De Rijst een passende uitleg. Bij onderzoek op nationaal vlak blijkt dat quasi 50% van de nationale inkorfburelen in  het rood gaat, en met moeite de normen haalt – of zelfs helemaal niet haalt – om nationale vluchten in te korven. Het is daarom zeker niet nodig om nog nieuwe lokalen aan te nemen, of extra vluchten toe te kennen aan anderen. Naar de toekomst zal er eerder een inkrimping moeten komen dan een uitbreiding.
Verder blijkt ook dat de 5 Waalse provincies een onderling akkoord hebben gesloten om op de nationale vluchten de omtrek voor deelnemers uit aanpalende provincies te beperken tot aanpalende en overaanpalende gemeenten. Ook 2 Vlaamse provincies zijn dit voorstel genegen, en zouden zich hierbij aansluiten.  Pierre De Rijst sprak dan ook de wens uit, gezien 7 op de 10 provincies zich hiermee akkoord lijken te verklaren, om dit straks op de Algemene Vergadering dan ook voor gans België te laten goedkeuren. Hij stelde verder dat Oost-Vlaanderen nog altijd de grootste duivenprovincie van ons land is, en hoopt dat het nationaal bestuur dan ook met de wensen van onze provincie rekening wil houden. Hij wenste daarop iedereen smakelijk eten en een gezellige feestavond.

Het waren de mensen van de Oost-Vlaamse Jeugdclub die bij monde van voorzitter Yvan Lasseel als eerste hun kampioenen in de bloemetjes mochten zetten. Pierre De Rijst nam deze taak voor zijn rekening voor alle provinciale kampioenschappen van de KBDB Oost-Vlaanderen. Vlot en met de nodige luister werden alle kampioenen naar voor geroepen, met het accent op de ‘top-3’ van iedere categorie. De apotheose van de avond was natuurlijk weggelegd voor de huldiging van de Algemene Provinciale kampioen 2013. Een titel die ging naar ontegensprekelijk de meest succesvolle kolonie van de provincie uit 2013, wellicht zelfs op nationaal vlak… deze van Freddy & Jacques Vandenheede uit Zingem. Ze haalden het voor Benny Steveninck (als 2e) en Hugo Vlaeminck (als 3e). Onderaan kan u de ‘top-3’ van alle kampioenschappen bekijken in een uitgebreide fotoreportage.

Het provinciaal bestuur van de KBDB Oost-Vlaanderen kan terugblikken op een uiterst geslaagde feestavond, waarvoor onze felicitaties. Op naar de volgende editie.


Frank Galan: een optreden vol passie

Comments

Proficiat aan de winnaars ...

Vanwege Pieter Van de Veire