Search

K.B.D.B. Limburg Provinciale Kampioenschappen 2010 - Rechtzetting

Rechtzetting: De eindafstand voor het kampioenschap 1+2 snelheid en de startafstand voor het kampioenschap 1+2 halve fond was oorspronkelijk bepaald op Sézanne. Aangezien sommige liefhebbers in Limburg op Sézanne verder spelen dan Nateuil/La Ferté, werd de oorspronkelijke tekst aangepast naar Nanteuil/La Ferté/Sézanne.

Met betrekking tot deze kampioenschappen verzoeken wij de geïnteresseerden om met de algemene voorwaarden en beschikkingen rekening te houden bij het invullen van het deelnameformulier.

1. Snelheid oude duiven (15 geklasseerden)
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten voor oude duiven (uitslag oude duiven) voor afstanden beneden Nateuil/La Ferté/Sézanne in de periode van 28 maart tot en met 29 augustus. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2008 of ouder.

2. Snelheid jaarduiven (15 geklasseerden)
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten voor oude en jaarduiven (uitslag oude of jaarduiven) voor afstanden beneden Nanteuil/La Ferté/Sézanne in de periode van 28 maart tot en met 29 augustus. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2009.

3. Snelheid jonge duiven (15 geklasseerden)
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten voor jonge duiven (uitslag jonge duiven) voor afstanden beneden Nanteuil/La Ferté/Sézanne in de periode van 16 mei tot en met 29 augustus.

4. Halve fond oude duiven (12 geklasseerden)
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten voor oude duiven (uitslag oude duiven) voor afstanden vanaf Nanteuil/La Ferté/Sézanne tot en met Châteauroux in de periode 24 april tot en met 31 juli. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2008 of ouder.

5. Halve fond jaarduiven (12 geklasseerden)
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten voor oude of jaarduiven (uitslag oude of jaarduiven) voor afstanden vanaf Nanteuil/La Ferté/Sézanne tot en met Châteauroux in de periode 24 april tot en met 31 juli. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2009.

6. Halve fond jonge duiven (12 geklasseerden)
4 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten voor jonge duiven (uitslag jonge duiven) voor afstanden vanaf Nanteuil/La Ferté/Sézanne tot en met Bourges in de periode 26 juni tot en met 31 juli.

7. Fondkampioenschap oude duiven (10 geklasseerden)
5 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit de wedstrijden voor oude duiven (uitslag oude duiven) vanaf de afstand Montluçon tot en met Narbonne in de periode 29 mei t.e.m. 31 juli. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2008 of ouder.

8. Fondkampioenschap jaarduiven (10 geklasseerden)
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit de wedstrijden voor jaarduiven (uitslag oude of jaarduiven) voor afstanden vanaf Châteauroux in de periode 29 mei t.e.m. 31 juli. Punten kunnen alleen behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2009.

9. Fondkampioenschap jonge duiven (10 geklasseerden)
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit volgende wedstrijden Vierzon 17.07, Bourges 24.07, Argenton 07.08, La Souterraine 21.08 en Guéret 04.09 voor jonge duiven (uitslag jonge duiven).

10. Zware Fondkampioenschap oude duiven (10 geklasseerden)
3 uitslagen met 1ste en 2de getehende te kiezen uit volgende internationale vluchten : Pau, Barcelona, Tarbes, Marseille, Narbonne en Perpignan. Punten kunnen enkel behaald worden met duiven drager van een ring van het jaartal 2008 of ouder.

11. Algemeen kampioen (10 geklasseerden)
Er worden 10 liefhebbers geklasseerd. Er is een trofee voorzien voor de eerste drie geklasseerden, een medaille voor de anderen.
De liefhebber met het grootst aantal vermeldingen in de 10 voornoemde kampioenschappen is algemeen kampioen.
Bij gelijkheid van vermeldingen zullen de klassementsplaatsen in de verschillende kampioenschappen bij elkaar geteld worden. Het laagste totaal zal dan winnen. Bij gelijkheid van totaal zal de coëfficiënt bepalend zijn.

12. Asduif Snelheid oude duiven (3 geklasseerden)
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1000 km afgelegd voor de 8 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten tot maximum 249,999 km, gedurende de periode 28 maart tot en met 29 augustus. Mimimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2008 of ouder
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

13. Asduif Snelheid jaarduiven (3 geklasseerden)
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1000 km afgelegd voor de 8 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten tot maximum 249,999 km, gedurende de periode 28 maart tot en met 29 augustus. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2009.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

14. Asduif Snelheid jonge duiven (3 geklasseerden)
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 900 km afgelegd voor de 8 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten tot maximum 249,999 km, gedurende de periode 16 mei tot en met 29 augustus. Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

15. Asduif Halve Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1500 km afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten van minimum 250 km tot en met de afstand Châteauroux, gedurende de periode van 24 april tot en met 31 juli.
Minimum 5 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2008 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

16. Asduif Halve Fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1500 km afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten van minimum 250 km tot en met de afstand Châteauroux, gedurende de periode van 24 april tot en met 31 juli.
Minimum 5 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2009.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

17. Asduif Halve Fond jonge duiven (3 geklasseerden)
De 5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1400 km afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten van minimum 250 km tot en met de afstand Bourges, gedurende de periode van 26 juni tot en met 31 juli.
Minimum 5 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

18. Asduif Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 2000 km afgelegd voor de 3 gekozen wedvluchten en dit op de wedvluchten vanaf de afstand Montluçon tot en met de afstand Narbonne, in de periode 29 mei tot en met 31 juli.
Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2008 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

19. Asduif Fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1800 km afgelegd voor de 3 gekozen wedvluchten en dit op de wedvluchten vanaf de afstand Châteauroux, in de periode 29 mei tot en met 31 juli. Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2009.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

20. Asduif Fond jonge duiven (3 geklasseerden)
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1400 km afgelegd voor de 3 gekozen wedvluchten en dit te kiezen uit volgende wedstrijden Vierzon 17.7, Bourges 24.7, Argenton 07.8, La Souterraine 21.8 en Guéret 04.09. Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

21. Asduif Zware Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, uit te kiezen uit de internationale wedvluchten Pau, Barcelona, Tarbes, Marseille, Narbonne en Perpignan. Punten kunnen enkel behaald worden met duiven drager van een ring van het jaartal 2008 of ouder.

22. Beginnelingen
5 uitslagen met de 1ste en 2de getekende, prijs per 4-tal, uit het programma van de jonge duiven (uitslag jonge duiven) van 16.5.2010 tot en met 29.8.2010.
Ze zijn slechts beginneling gedurende hun 5 (vijf) eerste jaren van lidmaatschap (eerste aansluiting in 2006).
Bij tandemvorming is de duur van het lidmaatschap van het langst aangesloten lid bepalend.
De beginneling moet de persoon zijn die het duivenhok in stand houdt door regelmatig persoonlijk de duiven te verzorgen, in te korven en te bestatigen.
Op het pand waar de hokken zich bevinden, mogen geen andere hokken in gebruik door leden of ex-leden gevestigd zijn.
Ze mogen evenmin samenwonen met een ander lid of ex-lid van de K.B.D.B. dat 3 jaar of langer lid is geweest van de K.B.D.B.
Het benutte pand mag gedurende de laatste 3 jaren niet door een ander lid of ex-lid K.B.D.B. gebruikt zijn geweest voor de duivensportbeoefening.
Voorbehouden aan de liefhebbers die 5 (vijf) jaar lidmaatschap K.B.D.B. niet overschreden hebben en aan onderstaande algemene voorwaarden en de punten onder rangschikking voldoen.
Wij verzoeken de beginnende liefhebbers om hun punten nauwkeurig bij te houden en ze via het inschrijvingsformulier dat in het bondsblad verschijnt, aan de afdeling kenbaar te maken.

Rangschikking
In elk kampioenschap kan de liefhebber de voor hem meest gunstige uitslag laten gelden met dien verstande dat uitsluitend de wedvluchten
en dubbelingen die voorkomen op de door de afdeling goedgekeurde programma s mogen in aanmerking genomen worden.
Voor elk van de eerste 10 competities :
- wordt de rangschikking opgemaakt aan de hand van het grootst aantal prijzen behaald met de 1ste en 2de getekende duiven.
- Enkel de prijzen per 4-tal komen in aanmerking.
Bij éénzelfde aantal prijzen heeft de kleinste coëfficiënt de voorrang in de rangschikking. Dit coëfficiënt wordt berekend door de behaalde prijs te delen door het aantal duiven en te vermenigvuldigen met 100.

Algemene voorwaarden
De gedubbelde éénjaarse duiven in wedstrijden van oude duiven komen niet in aanmerking.
Wedvluchten op feestdagen en weekdagvluchten komen niet in aanmerking, voor zover het geen uitgestelde lossing betreft.
De prijzen die men wil doen gelden, moeten voorkomen op één en dezelfde uitslag. Men kan zowel de hoofdwedstrijd, alsook eventuele dubbelingen laten gelden.
Alleen uitslagen met minimum 100 duiven en minimum 10 deelnemende liefhebbers komen in aanmerking.
Per kampioenschap kan per week-end slechts één uitslag in aanmerking komen.
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle (22) kampioenschappen.

Verdeling van de prijzen
Het toegekend bedrag wordt geraamd op ongeveer 2.000 euro en wordt verdeeld in prijzen in natura.
Voor personen die zich voor meerdere kampioenschappen weten te klasseren, zullen de prijzen samengevoegd worden tot één prijs, tenzij de winnaar uitdrukkelijk verzoekt om elke prijs apart te ontvangen.

Uitvoeringsvoorschriften
Voor de opgave dient het formulier (of een copie ervan) gebruikt te worden dat in het Bondsblad en op de kbdb-website (www.kbdb.be) zal verschijnen.
Indien een bepaalde uitslag nog niet werd verzonden aan de liefhebbers, kan men op het formulier de beste uitslag vermelden die men in bezit heeft en doet men in bijlage een verzoek waarin men formuleert welke uitslag dient nagekeken door de secretaris en vermeldt men de meters die door de duif (of duiven) gemaakt werd(en) (vb Bourges zonaal, 1ste get. 1234,56 m/min, 2de get. 1234,78 m/min)

Foutieve opgaven zullen worden geschrapt en kunnen na 15.09.2010 niet worden vervangen door een gecorrigeerde versie.
Na bekendmaking van de voorlopige uitslag, kan tegen de voorlopige uitslag schriftelijk klacht ingediend worden voor zover het geen schrappingen van foutieve opgaven betreft.
De liefhebber is verplicht, indien hij hierom verzocht wordt, zijn uitslagen (verbeterde indien van toepassing) ter controle te bezorgen aan de provinciale afdeling, alwaar zij na controle kunnen worden afgehaald of worden meegegeven aan een afgevaardigde van de vereniging bij het afhalen van de ringen eind december.

Het opgaveformulier dient UITERLIJK 15 SEPTEMBER 2010 toe te komen op volgend adres : K.B.D.B., Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE of afgegeven tijdens de provinciale zitdag van de afdeling.
Voor zendingen per post wordt poststempel 14.09.10 als uiterste datum aanvaard.
De prijs dient persoonlijk te worden afgehaald tijdens de provinciale kampioenenviering, zoniet verliest de winnaar alle recht op deze prijs.
Uitzonderlijke gevallen zullen nadien worden onderzocht door de Raad van Bestuur, na schriftelijk verzoek vanwege de liefhebber binnen de 8 dagen na de uitreiking.

Belangrijk Attest aangaande deelname snelheidsvluchten
Om te voorkomen dat de liefhebber die in een speelkring van meer dan één vereniging woont voordeel heeft, is beslist dat voor de snelheidsvluchten de uitslagen behaald in de vereniging waar men zijn hoklijst heeft ingediend, worden aanvaard.
De liefhebber die wenst mee te dingen aan de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen snelheid in een andere vereniging dan deze waarbij hij zijn hoklijst heeft ingediend, moet uiterlijk 1 april 2010 een ondertekende verklaring laten toekomen op de provinciale afdeling waarin hij te kennen geeft van welke vereniging hij de uitslagen wenst te gebruiken voor zijn opgave van het snelheidskampioenschap.
Vanaf de halve fondvluchten is dit attest niet meer van toepassing. Men kan dan kiezen tussen de hoofdwedstrijd of een dubbeling ongeacht waar men zijn hoklijst heeft ingediend.
Wij verzoeken de secretarissen van de verenigingen om hun liefhebbers hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

Overeenkomstig het provinciaal reglement geldt dat :
Bij afgelasting van één wedstrijd, ingevolge slechte weersomstandigheden, komen al de gelijkaardige wedstrijden van de dag uit het modelprogramma niet in aanmerking voor de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen.
Bij uitwijking naar een andere lossingsplaats blijft de wedstrijd gelden voor zover een snelheidsvlucht wordt vervangen door een snelheidsvlucht, een halve fondvlucht door een halve fondvlucht en een fondvlucht door een fondvlucht uit het officieel programma.