Search

Barcelona Masters 2012: inschrijvingen

Vanaf nu kan iedereen zich inschrijven voor de competitie van de Barcelona Masters 2012. Meer info vindt u in de mededeling van het bestuur.

Inschrijven voor de competitie van de “Barcelona Masters 2012” !  Inscription à la compétition des “Barcelona Masters 2012 » !

Beste vrienden!  Chers amis colombophiles!
Ieder seizoen heeft iedere fondspelende liefhebber in regel met de KBDB de mogelijkheid om in te schrijven voor de competitie van de « Barcelona Masters » . Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 euro .

Ook voor het seizoen 2012 spelen we in 4 diverse kampioenschappen  gesponsord door Beyers Granen en IPAC Belgium, Emiel Denys en Industriebouw Vaneenoo.
Pour la saison 2012 dans la compétition des « Barcelona Masters »  le championnat se déroulera de nouveau avec  la collaboration de la Firme Beyers Grains et IPAC Belgium , Emile Denys et Industriebouw Vaneenoo.

Sinds haar bestaan  is deze competitie trouwens al uitgegroeid tot een begrip in de (inter)nationale duivenwereld. Het is immers zó dat we vorig jaar het aantal inschrijvingen vroegtijdig hebben moeten afsluiten wegens de beperkte ruimte in de feestzaal …… In de inschrijvingsprijs is begrepen een banket voor 2 personen + deelname aan de kampioenschappen ( uiteraard enkel op de vlucht uit Barcelona) welke verlopen volgens onderhavig systeem ( nationale uitslag) :

  • Kampioenschap met  1e ingetekende
  • Kampioenschap met  1e + 2e ingetekende
  • Kampioenschap in tandemspel via lottrekking
  • Kampioenschap voor de dames van de leden, gelinkt aan 1e inget. van lid bij lottrekking.

Chaque amateur du grand fond en règle avec la R.F.C.B. a l’ occasion de s’inscrire à cette compétition à  150 euro ( banquet pour 2 personnes + championnat) . Le championnat au concours de Barcelone contient  donc  4 catégories :

  • Compétition avec  le  1e engagé.
  • Compétition avec  1e + 2e engage.
  • Compétition en tandem ( par tirage au sort)
  • Compétition pour les dames/partenaires des members ( avec le 1e engagé  par tirage au sort)

Indien je van plan bent in te tekenen voor de Barcelona van 2012 vragen wij U vriendelijk om het bedrag van 150 euro te willen overschrijven op rek. nr: 748-0295373-14 en dit graag uiterlijk tegen 15 maart  2012 met vermelding “Barcelona Masters ‘12”. ( Bij voldoende inschrijvingen  wordt deze periode vroegtijdig afgesloten).
Si vous avez  l’ intention de souscrire pour le Barcelone 2012 on vous demande de transcrire le montant de 150 euro au compte nr : 748-0295373-14 avec mention “ Barc. Masters ’12” et cela au plus tard le 15 mars  2012.

De huldiging van de laureaten 2012 is voorzien op zondagmiddag  16 september   in de feestzaal van “het  Biezemhof” te Aalter ( gelegen op ongeveer 1 km afstand van de afrit Aalter op de autoweg Brussel –Oostende) .

La remise des prix 2012 est prévue au dimanche le 16 septembre 2012 à midi à la salle de fête “ het Biezemhof”  à  Aalter ( la salle se trouve à peu près à 1 km de la sortie Aalter de l’autoroute Bruxelles-Ostende).

In de hoop U onder de deelnemers te mogen begroeten , tekenen we met de meeste hoogachting,
Dans l’espoir de vous accueillir  comme participant en 2012, veuillez accepter l’assurance de notre considération distinguée,

ere-voorzitter Julien Vaneenoo , Voorzitter Emiel Denys, Onder-voorzitter Patrick De Muylder, Penningmeester Hubert Debaene en Secretaris Jacques Mestdagh
Un grand merci ! De la part du Président :  Emiel Denys, Président d’honneur : Julien Vaneenoo, Vice-président : Patrick De Muylder , Trésorier : Hubert Debaene et Secrétaire : Jacques Mestdagh