Search

Antwerpse jeugd en beginnersclub 2010 K.B.D.B. Antwerpen

Speciaal evenement : Tijdrit op 4 september 2010 - Criteria om lid te kunnen worden

* zelfstandig of in tandem spelend t.e.m. 30 jaar ( geboortejaar 1980)

* liefhebbers t.e.m. 30 jaar die in tandem spelen met een oudere liefhebber

* beginnelingen die max. 5 jaar lid zijn (aangesloten sinds 2006)

 Hoe wordt men lid ?

* zelfstandig en in tandem beide t.e.m. 30 jaar en beginnelingen                 2,50€

* liefhebbers in tandem spelend met een oudere liefhebber en ereleden         5,00€

Deze bijdrage kan gestort worden voor 15 juni 2010 op naam van Jeugdclub Antwerpen p/a Zomerstraat 47 te 2340 Beerse op rekeningnummer 220-0440837-08 met vermelding "lidgeld 2009" .

Door het lidmaatschap kan men deelnemen aan de initiatieven, competities en kampioenschappen die tijdens het speelseizoen worden georganiseerd.

Voordelen van het lidmaatschap

* u kan deelnemen aan een prachtig kampioenschap
* u kan deelnemen aan een afzonderlijk klassement op de provinciale Orléansvlucht
* u kan deelnemen aan onze activiteiten aan verminderde prijzen
* u wordt op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van onze werkgroep
* u wordt op de hoogte gehouden van wat er reilt en zeilt in onze hobby
* u bent lid van een grote familie in ons duivenmiddens
* u kan tal van prijzen winnen die verspeeld worden in de loop van het seizoen
Spoor uw vrienden aan om tevens lid te worden van de Antwerpse Jeugd- en Beginnersclub !!!

Criterium van de jeugd

Dit criterium wordt verspeeld op de snelheid en halve fond met één van 2 eerstgetekende jonge duiven.
Er dienen 3 vluchten  te worden ingezonden, maar er telt slechts

1 vlucht per weekend ( zaterdag of zondag).  De klassering gebeurt op basis van coëfficiëntberekening.  Het deelnemingsstrookje + kopij van de uitslag dient ingezonden te worden voor 23/09/10 naar : K.B.D.B.  De uitreiking vindt plaats op de Jeugddag.

1° prijs : waardebon van 50 € + trofee
2° prijs : waardebon van 40 €
3° prijs : waardebon van 30 €
4° t.e.m. 15° prijs : waardebon van 20 €

Werkgroep :
Frank Elst (woordvoerder) - Gregory Bekaert - Eric Berckmoes - Francis Schaepherders.