Search

AJD Oost-Vlaanderen huldigde de kampioenen van 2013

Duivensport, een familiesport. Dit was en blijft een van de doelstellingen die AJD Oost-Vlaanderen voor ogen heeft. Zonder schroom kunnen we stellen dat het afgelopen kampioenenfeest hier terug een steentje heeft toe bijgedragen.

Vorig weekend, zaterdag 18 januari, sloot AJD Oost-Vlaanderen zijn 4e werkingsjaar af met een schitterend Kampioenenfeest. 290 enthousiaste aanwezigen schoven aan voor een gesmaakte maaltijd en wisten ons zonder uitzondering te vertellen dat ze een méér dan geslaagde avond beleefd hadden.

Gevestigde waarden binnen onze sport, met naast zich aan tafel een beginnende liefhebber met enthousiaste ma en pa of oma en opa die fier komen meegenieten, iets oudere en jongere melkers die verbroederen en plannen smeden, koppeltjes die hun kroost hadden meegebracht omdat ze weten dat AJD ook aan hen aandacht besteedt met een uiterst gesmaakte kinderanimatie. Iedereen, van de kleinste duivenmelkerkes in spe tot de ervaren rot in het vak, amuseerde zich kostelijk. Niks dan lachende én tevreden gezichten dus, als organisatie een plezier om volgen. Menig liefhebber wist ons te vertellen dat hij/zij het feest van AJD zéker niet wil missen, precies omdat daar steeds die gemoedelijke sfeer aanwezig is.

Na de maaltijd was het tijd voor de huldigingen. Als eersten werden de leden gehuldigd welke in 2013 een provinciale of zonale overwinning behaalden. Ook zij die zich wisten te klasseren binnen de provinciale kampioenschappen KBDB Oost-Vlaanderen ontvingen een originele attentie. Na hen volgden de geklasseerde leden binnen de nationale kampioenschappen KBDB om te eindigen met de leden nationale overwinnaars. Klik hier voor een lijst met alle geklasseerde leden en hun prestaties. Hier kunt u de uitslagen van de kampioenschappen 2013 van AJD terugvinden.

Onze doelstelling om jonge/beginnende liefhebbers een duwtje in de rug te geven bracht 6 enthousiaste nieuwelingen in onze sport naar voren. Zij ontvingen enkele nuttige geschenken. Hoogtepunt natuurlijk waren de podia binnen onze eigen kampioenschappen en voor de Grote Prijs “In Memoriam Eddy Vermeulen”. Grote en kleine kampioenen naast elkaar, in een sfeer die gans de avond niet stuk kon! Klik hier om de uitslag van de Grote Prijs Eddy Vermeulen te bekijken.

Aan democratische prijzen een gezellige avond kunnen doorbrengen, wetende dat de leden bovendien gratis deelnemen aan het eetfestijn én daarbovenop allen een waardebon van € 20 ontvangen voor duivenproducten… Een lid van AJD is dus inderdaad steeds winnaar! Deze tevredenheid onder onze leden en aanwezigen stemt ons uiterst positief en geeft ons bovendien een enthousiaste duw in de rug om meer dan ooit de ingeslagen weg verder te zetten. Onze geliefkoosde sport, die de laatste tijd ook zwaar onder vuur kwam te liggen en inderdaad soms wel moeilijke tijden doormaakt, heeft wel nog een toekomst! Precies daarvoor willen we ons blijven inzetten.

Het feit dat na 4 jaar het aantal aanwezigen op ons festijn reeds verdubbelde, bewijst dat het initiatief inderdaad ook aanslaat bij de liefhebbers. Mede daardoor en op vraag van meerdere West-Vlaamse collega’s heeft het bestuur van AJD Oost-Vlaanderen dan ook beslist zijn horizon verder te verruimen en vanaf 2014 spreken we van AJD Beide Vlaanderen! Vanaf 2014 kan élke liefhebber, wonende in Oost- of West-Vlaanderen, lid worden en deelnemen aan al onze kampioenschappen, activiteiten en initiatieven.
In de komende weken en maanden zullen we pogen zoveel mogelijk van deze liefhebbers ook te bereiken. De programmaboekjes 2014, die de leden 2013 reeds ontvingen, liggen klaar!

Wenst uw meer informatie, wil u meer te weten komen over het hoe en wat van AJD, wenst u zich meteen in te schrijven of wenst u eerst een programmaboekje te ontvangen, aarzel niet contact met ons op te nemen. Deze gegevens vindt  u ook terug op onze website, die later aangepast wordt naar AJD Beide Vlaanderen. U kan zich ook wenden tot volgende bestuursleden:

Wij wensen iedereen alvast een schitterend seizoen 2014 toe.

Het bestuur van AJD Beide Vlaanderen en haar groep enthousiaste medewerkers zullen er alvast hun beste beentje voor zetten om van haar leden tevreden duivenliefhebbers te maken onder het motto “élk AJD-lid is winnaar”!